2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 23/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/09/2023

Uitkering:

  • na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht: 11,38 EUR/dag;
  • na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ontslag: 5,79 EUR/dag.

Betaling: door de werkgever of het Sociaal Fonds.

In het paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen (nr. 172912/CO/118).

In het paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 18 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na ontslag in de bakkerijen en banketbakkerijen  (nr. 119888/CO/118.03), gewijzigd door cao van 29 juni 2015 (nr. 128813/CO/118.03).

1. Medische overmacht

1.1.Toepassingsgebied

Werkgevers en arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

1.2. Uitkering

Aanvullende vergoeding in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

1.3. Bedrag en duur

1.3.1. Bedrag

11,85 EUR per werkloosheidsdag gedekt door een werkloosheidsuitkering of per dag waarop arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden ontvangen.

1.3.2. Duur

1.3.2.1. Grote bakkerijen en banketbakkerijen

Deze aanvullende vergoeding is verschuldigd voor de dagen van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid na het einde van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode gelijk aan één week per volledig jaar anciënniteit.

1.3.2.2. Kleine bakkerijen en banketbakkerijen

Deze aanvullende vergoeding is verschuldigd voor de dagen van werkloosheid na het einde van de arbeidsovereenkomst gedurende een periode vastgesteld op:

Dienstjaren Bestaanszekerheid (in kalenderdagen)
-10 0
10<15 21
15<20 42
20 en meer 56

1.4. Betaling

1.4.1. Grote bakkerijen en banketbakkerijen

De arbeiders ontvangen boven de werkloosheidsuitkeringen waarop zij recht hebben, een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

1.4.2. Kleine bakkerijen en banketbakkerijen

De arbeiders ontvangen bovenop de werkloosheidsuitkeringen waarop zij recht hebben, een aanvullende vergoeding ten laste van het waarborg- en sociaal fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij.

2. Ontslag

2.1. Toepassingsgebied

Werkgevers en arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

2.2. Uitkering

Aanvullende vergoeding boven de werkloosheidsuitkeringen na ontslag.

2.3. Bedrag en duur

2.3.1. Bedrag

5,79 EUR per werkloosheidsdag gedekt door een werkloosheidsuitkering.

2.3.2. Duur

2.3.2.1. Grote bakkerijen en banketbakkerijen

Deze aanvullende vergoeding is verschuldigd voor de dagen van werkloosheid na het einde van de arbeidsovereenkomst of periode gedekt door een opzeggingsvergoeding tijdens een periode gelijk aan 7 kalenderdagen per begonnen schijf van 2 jaar anciënniteit (zie cao van 18 december 2013 (119888) art. 4 voor de tabel).

2.3.2.2. Kleine bakkerijen en banketbakkerijen

De aanvullende vergoeding is verschuldigd voor de dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst of de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding gedurende een periode vastgesteld op:

Dienstjaren Aantal dagen met vergoeding
- 10 jaar 0
10 tot 15 jaar 21
15 tot 20 jaar 42
20 en + 56

2.4. Toekenningsvoorwaarden

Deze vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoeding in het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag, collectief ontslag of sluiting van onderneming. Zij is niet verschuldigd bij ontslag om dringende reden of in het kader van het pensioen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172914
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Aanvullende vergoeding op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
21/03/2023
Keywords
ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
Tekst aangepast op
22/05/2022

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172912
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Betaling van een aanvullende vergoeding op de werkloosheidsuitkeringen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht inde bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
21/03/2023
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
22/05/2022

Datum CAO
29/06/2015
Registratienr
128813
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
16/07/2015
Registratiedatum
08/09/2015
Onderwerp
aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst doorontslag
BS Bericht van neerlegging
18/09/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/12/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
27/01/2017
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Datum CAO
18/12/2013
Registratienr
119888
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/12/2013
Registratiedatum
05/03/2014
Onderwerp
aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst doorontslag
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/07/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
17/11/2014
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid)
01/01/2022 30/09/2023 2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid)
01/01/2020 31/12/2021 2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid)
01/01/2018 31/12/2019 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/01/2016 31/12/2017 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/07/2015 31/12/2015 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/01/2014 30/06/2015 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/01/2012 31/12/2013 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/01/2010 31/12/2011 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/07/2007 31/12/2009 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/01/2004 30/06/2007 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
01/06/2001 31/12/2003 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen
30/09/1999 30/06/2001 2001 2002 Aanvullende vergoeding boven de werkloosheids­uitkeringen