190201 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 02/11/2023
Geldig vanaf: 01/01/2018

Bijdrage: 0,87% (01/01/2018-30/06/2018: 2,07%)

Geïnd door: RSZ

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 24 september 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot coördinatie van de statuten van het  "Waarborg - en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 12 november 1997 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2000.

Zij werd herhaaldelijk gewijzigd en laatst door de collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de statuten van net Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij. banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij, gesloten op  11 oktober 2017,  neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsovereenkomsten  en geregistreerd op 27 november 2017 onder het nummer van 142868/CO/118.

Deze CAO word aangevuld met het CAO van 20 december 2022 (178373/CO/118).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/10/2017
Registratienr
142868
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/10/2017
Registratiedatum
27/11/2017
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij
BS Bericht van neerlegging
06/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/07/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
01/08/2018
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Datum CAO
20/12/2022
Registratienr
178373
Geldig van
07/12/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2023
Registratiedatum
21/02/2023
Reikwijdte
Bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Samenstelling van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij
BS Bericht van neerlegging
08/03/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/06/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
22/09/2023
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
Tekst aangepast op
23/02/2023

Historiek
01/01/2018 31/12/2050 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2015 31/12/2017 190201 19 Werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds
01/04/2006 31/12/2014 190201 19 Werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds
01/01/2004 30/03/2006 190201 Boulangeries, pisseries et salons de consommation annex Cotisation patronale destin au fonds social (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2003 190201 Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij Werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 190201 Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij Werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds (118.03.00)
01/07/2000 31/12/2000 190201 Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij Werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds (118.03.00)
01/01/1991 30/06/2000 190201 1902 Werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds (118.03.00)