118.03 Bestaanszekerheidsuitkeringen- Tijdelijke werkloosheid in het kader Covid-19

07/05/2021

Bij gebrek aan werk in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij wordt aangeraden ontslag te vermijden maar in geval van noodwendigheid beurtwisselingen bij de werkloosheid toe te passen, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat.

De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid  is slechts verschuldigd vanaf de 1ste tot en met de 45ste werkdag van gedeeltelijke of toevallige werkloosheid gedurende  ieder kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid:

  • 8,70 EUR tijdens de eerste 5 dagen economische of technische werkloosheid per kalenderjaar;
  • 11,96 EUR vanaf de 6e dag economische of technische werkloosheid.

In het kader van de Covid-19 pandemie behouden de arbeiders die recht hebben op een uitkering omwille van tijdelijke werkloosheid in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, dezelfde dagelijkse aanvullende vergoeding vanaf de 46ste dag van de tijdelijke werkloosheid in 2020Deze vergoeding is ten laste van het ‘Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij’.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 2002 van de sectorale documentatie.