118.03 Occupation la nuit, sous certaines conditions, de certains jeunes travailleurs

07/04/2016

Een koninklijk besluit waarbij sommige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers onder bepaalde voorwaarden 's nachts tewerk te stellen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2016.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 070403 van de sectorale documentatie.