118.03 Eindeloopbaandagen

17/07/2017

Vanaf 1 juli 2017, zal de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar noodzakelijk om eindeloopbaandagen te kunnen genieten, afgeschaft worden.

Eindeloopbaandagen

De arbeiders met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever, hebben recht op 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar vanaf 60 jaar.

Pro rata toegekend:

  • aan de deeltijds tewerkgestelde arbeiders;
  • aan de arbeiders die pas in de loop van het kalenderjaar aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden voor de toekenning van de eindeloopbaandagen voldoen en dit in verhouding tot het aantal resterende weken in het kalenderjaar;
  • aan de arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat zij in dienst blijven.

In de ondernemingen waar arbeiders op de vermelde leeftijd reeds beschikken over extra verlofdagen, kunnen deze eindeloopbaandagen via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor die arbeiders.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1003 van de sectorale documentatie.