118.03 Bestaanszekerheid - Tijdelijke werkloosheid

05/01/2018

Door het Fonds te betalen uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch) voor een max. van 45 dagen/jaar

 Bedragen (01/01/2018):

De eerste 5 dagen in het kalenderjaar: 8,32 EUR 
Vanaf de 6de dag in het kalenderjaar: 11,44 EUR

Opgelet: De werkgever is de wettelijke vergoeding van 2 EUR nog steeds verschuldigd voor de dagen tijdelijke werkloosheid die geen deel uitmaken van deze CAO.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 2001 van de sectorale documentatie.