1004 Eindeloopbaandagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 13/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2024

Aantal extra verlofdagen:

 • 3 eindeloopbaandagen/kalenderjaar vanaf 59 jaar;
 • 4 eindeloopbaandagen/kalenderjaar vanaf 62 jaar.

Toekenningsmodaliteiten:

 • 5 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever.
 • Het volledig aantal bijkomende eindeloopbaandagen wordt toegekend op 01/01 van het kalenderjaar voor arbeiders die de betrokken leeftijd en anciënniteit hebben bereiken.
 • Pro rata:
  • aan de deeltijds tewerkgestelde arbeiders;
  • aan de arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat zij in dienst blijven.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 24 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen (nr. 184107/CO/118).

1. Eindeloopbaandagen

De arbeiders met 5 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever, hebben recht op:

Dagen/kalenderjaar Jaar
3 vanaf 59 jaar
4 vanaf 62 jaar

De dagen 3,4 mogen niet gecumuleerd worden. Deze dagen worden beschouwd als dagen met vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon en als zodanig aangegeven aan de RVSZ.

2. Modaliteiten

Het volledig aantal bijkomende eindeloopbaandagen wordt toegekend op 1 januari van het kalenderjaar voor arbeiders die de betrokken leeftijd en anciënniteit hebben bereiken.

In de ondernemingen waar arbeiders op de vermelde leeftijden reeds beschikken over extra verlofdagen, kunnen deze eindeloopbaandagen via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor die arbeiders.

2.1. Leeftijd

Vanaf 59 jaar.

2.2. Anciënniteit

5 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever.

2.3. Pro rata

De dagen worden pro rata toegekend:

 • aan de deeltijds tewerkgestelde arbeiders;
 • aan de arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het kalenderjaar een einde neemt en dit in verhouding tot het aantal weken dat zij in dienst blijven.

Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve dag.

2.4. Gelijkwaardig voordeel

In de ondernemingen waar arbeiders op de vermelde leeftijden reeds beschikken over extra verlofdagen, kunnen deze eindeloopbaandagen via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel voor die arbeiders.

2.5. Paritair commentaar

 • Een voltijdse arbeider heeft al recht op 3 eindeloopbaandagen en bereikt de leeftijd van 62 jaar op 23 maart 2024 . Hij voldoet aan de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

→ In 2024 heeft hij recht op 4 eindeloopbaandagen per kalenderjaar. 

 • Een arbeider voldoet op 23 maart 2024 aan de voorwaarden voor de eindeloopbaandagen op 59 jaar. Hij werkt halftijds.

→ Bijgevolg heeft hij in 2024 recht op de 3 x 1,2de  = 1,5 dagen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/10/2023
Registratienr
184107
Geldig van
01/01/2024
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/11/2023
Registratiedatum
24/11/2023
Reikwijdte
bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen vooronmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Eindeloopbaandagen (bakkerijen banketbakkerijen)
BS Bericht van neerlegging
12/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/03/2024
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, BIJKOMENDE VERLOFDAGEN VOLGENS LEEFTIJD/EINDELOOPBAANDAGEN, OUDERE WERKNEMERS: EINDELOOPBAANDAGEN EN VERLOFDAGEN VOLGENS LEEFTIJD
Tekst aangepast op
04/12/2023

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 1004 Eindeloopbaandagen
01/01/2022 31/12/2023 1004 Eindeloopbaandagen
01/07/2019 31/12/2021 1004 Eindeloopbaandagen
01/07/2017 30/06/2019 1004 1003 Eindeloopbaandagen
01/07/2015 30/06/2017 1004 1003 Eindeloopbaandagen