0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen - jeugdige werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 24/01/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018

In deze sector is zondagsarbeid/op feestdagen toegelaten voor sommige jeugdige werknemers.

1. Algemeen

Het is verboden werknemers op zondag/feestdag tewerk te stellen. Onder zondag/feestdag moet men de astronomische dag van 0u tot 24u verstaan.

 

Er zijn toch talrijke afwijkingen voorzien door de wet of bij Koninklijk besluit.

2. PC 118.03

Een KB van 14/01/2018 waarbij sommige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers onder bepaalde voorwaarden op zondag tewerk te stellen. Dit KB werd in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2018.

2.1 Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers van de sector van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118).

2.2 Modaliteiten

Werkgevers mogen jeugdige werknemers van 16 jaar tot 18 jaar op zondag tewerkstellen.

Die jeugdige werknemers mogen niet meer dan één zondag op twee arbeid verrichten, behalve mits voorafgaande toelating van de bevoegde ambtenaar.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

 


Historiek
01/01/2018 31/12/2050 0705 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen - jeugdige werknemers
01/01/1999 31/12/2011 0705 Spreiding van de wekelijkse arbeidsduur