0402 Lonen vanaf 1 januari 2024

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 04/01/2024
Geldig vanaf: 01/01/2024

Indexatie (01/01/2024): 1,83 % op de minimum- en effectieve lonen

De huidige barema's vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

1. Indexatie

Volgens het indexatiesysteem van toepassing in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid  moeten de minimum- en effectieve lonen verhoogd worden met 1,83% vanaf 1 januari 2024.

Wij geven u hierna de minimumuurlonen geldig vanaf 1 januari 2024. Iedere looncategorie wordt voorafgegaan door de code die, voor de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw, gebruikt wordt voor het opstellen van de prestatieopgaven en de individuele rekening. Voor de beroepenclassificatie, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 03 en voor de loonvoorwaarden zie Hfdst. 0401.

2. Praktische schikkingen

Wij verzoeken de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven of in de verloningssoftware de lonen te verbeteren, rekening houdend met de aanpassing waarvan boven sprake.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/01/2024 31/12/2050 0402 Lonen vanaf 1 januari 2024
01/10/2023 31/12/2023 0402 Lonen vanaf 1 oktober 2023
01/01/2023 30/09/2023 0402 Lonen vanaf 1 januari 2023
01/01/2022 31/12/2022 0402 Lonen vanaf 1 januari 2022
01/01/2021 31/12/2021 0402 Lonen vanaf 1 januari 2021
01/01/2020 31/12/2020 0402 Lonen vanaf 1 januari 2020
01/07/2019 31/12/2019 0402 Lonen vanaf 1 juli 2019
01/01/2019 30/06/2019 0402 Lonen vanaf 1 januari 2019
01/01/2018 31/12/2018 0402 Lonen vanaf 1 januari 2018
01/07/2017 31/12/2017 0402 Lonen vanaf 1 juli 2017
01/01/2017 30/06/2017 0402 Lonen vanaf 1 januari 2017
01/01/2016 31/12/2016 0402 Lonen vanaf 1 januari 2016
01/01/2015 31/12/2015 0402 Lonen vanaf 1 januari 2015
01/01/2014 31/12/2014 0402 Lonen vanaf 1 januari 2014
01/01/2013 31/12/2013 0402 Lonen vanaf 1 januari 2013
01/01/2012 31/12/2012 0402 Lonen vanaf 1 januari 2012
01/01/2011 31/12/2011 0402 Lonen vanaf 1 januari 2011
01/07/2010 31/12/2010 0402 Lonen vanaf 1 juli 2010
01/01/2010 30/06/2010 0402 Lonen vanaf 1 januari 2010
01/01/2009 31/12/2009 0402 Lonen vanaf 1 januari 2009
01/01/2008 31/12/2008 0402 Lonen vanaf 1 januari 2008
01/07/2007 31/12/2007 0402 Lonen vanaf 1 juli 2007
01/01/2007 30/06/2007 0402 Lonen vanaf 1 januari 2007
01/03/2006 31/12/2006 0402 02 Lonen vanaf 1 maart 2006 (118.03.00)
01/01/2006 28/02/2006 0402 02 Lonen vanaf 1 januari 2006 (118.03.00)
01/01/2005 31/12/2005 0402 02 Lonen vanaf 1 januari 2005 (118.03.00)
01/04/2004 31/12/2004 0402 02 Lonen vanaf 1 april 2004 (118.03.00)
01/01/2004 31/03/2004 0402 02 Lonen vanaf 1 januari 2004 (118.03.00)
01/10/2003 31/12/2003 0402 02 Lonen vanaf 1 oktober 2003 (118.03.00)
01/01/2003 30/09/2003 0402 02 Lonen vanaf 1 januari 2003 (118.03.00)
01/11/2002 31/12/2002 0402 02 Lonen vanaf 1 november 2002 (118.03.00)
01/06/2002 31/10/2002 0402 02 Lonen vanaf 1 juni 2002 (118.03.00)
01/01/2002 31/05/2002 0402 02 Lonen vanaf 1 januari 2002 (118.03.00)
01/07/2001 31/12/2001 0402 02 Lonen vanaf 1 juli 2001 (118.03.00)
01/06/2001 30/06/2001 0402 02 Lonen vanaf 1 juni 2001 (118.03.00)
01/07/2001 30/06/2001 0402 02 Lonen vanaf 1 juli 2001 (118.03.00)
01/09/2000 31/05/2001 0402 02 Lonen vanaf 1 september 2000 (118.03.00)
01/07/2000 31/08/2000 0402 02 Lonen vanaf 1 juli 2000 (118.03.00)
01/03/2000 30/06/2000 0402 02 Lonen vanaf 1 maart 2000 (118.03.00)
01/09/1999 29/02/2000 0402 02 Lonen vanaf 1 september 1999 (118.03.00)
01/03/2000 29/02/2000 0402 02 Lonen vanaf 1 maart 2000 (118.03.00)