0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen en de banketbakkerijen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 18/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

De functies van de arbeiders worden ongebracht in 16 categorieën.

  In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beroepsclassificatie voor de arbeiders van de bakkerijen en de banketbakkerijen (nr.172652/CO/118).

  Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

  1. Functieclassificatie

  1.1. Benaming van de functies

  1.1.1 Technische functies

  Categorie 1 - CODE 01

  • beginnend arbeider zonder scholing: arbeider zonder enige kennis van de stiel, die kleine werkjes uitvoert en inspanningen levert om zich de bakkers en/of banketbakkersstiel eigen te maken;
  • handlanger: arbeider zonder enige kennis van de stiel en zonder enige specifieke kennis en die geen functie uitoefent in het kader van het productieproces;
  • broodsnijder en/of inpakker: arbeider belast met het snijden en/of het inpakken van bakkerij en/of banketbakkerijproducten.

  Categorie 2 - CODE 02

  • derde arbeider: arbeider die vervuld heeft en/of in het bezit is van hetzij:

   • de arbeider die 2 jaar ervaring heeft als beginnend arbeider zonder scholing cat. 1;
   • de volledige middenstandsopleiding en/of het beroepsonderwijs doch zonder certificaat tengevolge van één of meer mislukkingen in algemene vakken;
   • het certificaat van 3 jaar succesvolle middenstandsopleiding;
   • het certificaat van 4 jaar succesvolle beroepsopleiding van lager secundair onderwijs.

  Categorie  3 - CODE 03

  • tweede arbeider:

   • hetzij de derde arbeider met 2 jaar ervaring in de bakkers en/of banketbakkerstiel cat.2;
   • hetzij de bankwerker in de bakkerij.

  Categorie  4 - CODE 04

  • geschoold arbeider:

   • hetzij de arbeider met 2 jaar ervaring in de stiel als tweede arbeider en bekwaam om de verschillende functies van banketbakker uit te oefenen;
   • hetzij de kneder en/of ovenman in de bakkerij.

  Categorie  5 - CODE 05

  • ploegbaas: geschoold arbeider die verantwoordelijk is voor minstens 2 arbeiders en/of productielijnen. Deze functie behelst het eventueel opnemen van bestellingen en de opstelling van de productielijsten.

  Categorie  6 - CODE 06

  • chef bakker en/of banketbakker: geschoold arbeider met minstens 5 jaar ervaring als ploegbaas en/of met minstens 2 ploegbazen en/of verantwoordelijken van productielijnen onder zijn gezag en/of bekwaam om het geheel van functies in een bakkers en/of banketbakkersproductieruimte te leiden.

  1.1.2. Diverse functies

  Categorie 7 - CODE 07

  • arbeider belast met de schoonmaak van de lokalen, de kantoren en het klein materiaal: arbeider belast met het net houden van de lokalen en van het klein materiaal.

  Categorie  8 - CODE 08

  • arbeider belast met de industriële schoonmaak van productieruimten: zelfde functies als cat. 7, de arbeider heeft de bijkomende opdracht de productiemachines en de gebouwen in het algemeen proper te houden.

  Categorie 9 - CODE 09

  • gemengde functie verkooppunt en/of productieruimte: arbeider die minder dan 50 % taken uitvoert die voorbehouden zijn aan het verkoopspersoneel en die meer dan 50 % taken uitvoert die voorbehouden zijn aan het personeel van de productieruimte.

  Categorie 10 - CODE 10

  • vorkheftruckbestuurder en/of bestuurder van transpallet met andere dan manuele bediening: arbeider belast met de besturing van een vorkheftruck en/of van een transpallet met andere dan manuele bediening.

  Categorie  11 - CODE 11

  • magazijnier, magazijnier-vorkheftruckbestuurder: arbeider belast met het stockeren en/of het voorbereiden van de bestellingen en/of het opvolgen van de grondstoffen nodig bij het vervaardigen van bakkerij en/of banketbakkerijprodukten, rauw, half afgewerkt en/of afgewerkt.

  Categorie  12 - CODE 12

  • chauffeur besteller met rijbewijs B: arbeider belast met de voorbereiding van zijn bestellingen en/of het laden van zijn voertuig en/of het bestellen van bakkerij en/of banketbakkerij producten. Bij gelegenheid mag hij geld innen.

  Categorie 13 - CODE 13

  • chauffeur besteller met rijbewijs C en/of chauffeur voor thuisbestellingen: arbeider belast met de voorbereiding van zijn bestellingen en/of het laden van zijn voertuig en/of het bestellen van bakkerij en/of banketbakkerij producten, belast met de ronden voor thuisbestellingen en die het geld int bij de leveringen.

  1.1.3. Onderhouds- en herstellingsfuncties

  Categorie 14 - CODE 14

  • beginnend mecanicien of elektricien:

   • hetzij technische opleiding niveau A3;
   • hetzij mecanicien of elektricien met gelijkwaardige ervaring aan het diploma A3.

  Categorie 15 - CODE 15

  • geschoold mecanicien of elektricien:

   • hetzij technische opleiding niveau A2;
   • hetzij cat.14 met één jaar ervaring in de bakkerij en/of banketbak kerijsector;
   • hetzij mecanicien of elektricien met gelijkwaardige ervaring aan het diploma A2.

  Categorie 16 - CODE 16

  • electromecanicien

  2. Pratische shikkingen

  Krachtens art. 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

  • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
  • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststel­ling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

  De aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven arbeider en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

  Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

  Datum CAO
  14/12/2021
  Registratienr
  172652
  Geldig van
  01/01/2022
  Geldig tot
  -
  Neerleggingsdatum
  10/02/2022
  Registratiedatum
  10/05/2022
  Reikwijdte
  Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
  Buiten bereik
  Leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het Ministerie voor Middenstand
  Onderwerp
  Beroepsclassificatie en minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen
  BS Bericht van neerlegging
  20/05/2022
  Algemeen verbindend verklaring
  Gevraagd
  Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
  15/12/2022
  Gepubliceerd in het B.St. van
  30/03/2023
  Keywords
  LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, STUDENTENLONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, LOONKLOOF, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  Tekst aangepast op
  11/05/2022

  Historiek
  01/01/2022 31/12/2050 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen en de banketbakkerijen
  01/07/2019 31/12/2021 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen en de banketbakkerijen
  01/07/2017 30/06/2019 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/01/2016 30/06/2017 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/01/2014 31/12/2015 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/01/2011 31/12/2013 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/01/2009 31/12/2010 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/07/2008 31/12/2008 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/07/2005 30/06/2008 0301 Beroepenclassificatie in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
  01/10/2003 30/06/2005 0301 0303 Beroepenclassificatie (118.03.00)
  01/07/2001 30/09/2003 0301 0303 Beroepenclassificatie (118.03.00)
  01/09/1999 30/06/2001 0301 0303 Beroepenclassificatie (118.03.00)