01 Sociale programmatie 2019-2020

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 16/07/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019

Sociale programmatie 2019-2020 gesloten op 1 juli 2019 : loonsverhoging, bedrijsonderhandelingen, brutopremie, ploegen - en nachtpremies, bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid / langdurige ziekte, kledijvergoeding, tussenkomst in de vervoerskosten, startersloon voor jongeren, werkbaar werk, interim, aanvullend pensioenstelsel, eindeloonbaan, vorming, harmonisering arbeiders/bedienden, functieclassificatie, verlengingen, sociale vrede.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd in het Paritair comité voor de voedingsnijverheid op 1 juli  een sociale programmatie 2019-2020 gesloten door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (nr. 153125/CO/118).

Deze overeenkomst houdt niet alle technische modaliteiten in. Dat is de reden waarom zij niet algemeen verbindend verklaard wordt. De partijen zullen de nodige uitvoeringsovereenkomsten afsluiten en algemeen verbindend laten verklaren om uitwerking te geven aan dit kader.

Deze sociale programmatie zal omgezet worden in collectieve arbeidsovereenkomsten.

Opgelet ! Deze sociale programmatie werd gewijzigd door een CAO van 10 december 2019 (nr. 157622/CO/118).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
153125
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2050
Neerleggingsdatum
10/07/2019
Registratiedatum
30/07/2019
Onderwerp
loonprogrammatie 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
09/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/11/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
13/12/2019
Keywords
LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FUNCTIECLASSIFICATIE

Datum CAO
10/12/2019
Registratienr
157622
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/02/2020
Registratiedatum
11/03/2020
Onderwerp
Loonprogrammatie 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
29/07/2020
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/01/2019 31/12/2050 01 Sociale programmatie 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Sociale programmatie 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Sociale programmatie 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Sociale programmatie 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Loon- en sociale programmatie 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Invulling van het interprofessioneel akkoord 2009 - 2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Sectoraal akkoord en Loonprogrammatie 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Sociale programmatie 2005-2006
01/07/2003 31/12/2004 01 Sociale programmatie 2003-2004
01/01/2001 03/04/2003 01 Sociale programmatie 2001-2002