118.03 Bestaanszekerheidsuitkeringen-tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2020

24/01/2020

Bij gebrek aan werk in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij wordt aangeraden ontslag te vermijden maar in geval van noodwendigheid beurtwisselingen bij de werkloosheid toe te passen, voor zover de arbeidsorganisatie het toelaat. 

 

De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid  is slechts verschuldigd vanaf de 1ste tot en met de 45ste werkdag van gedeeltelijke of toevallige werkloosheid gedurende  ieder kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid:

  • 8,70 EUR tijdens de eerste 5 dagen economische of technische werkloosheid per kalenderjaar;
  • 11,96 EUR vanaf de 6e dag economische of technische werkloosheid.