Coronapremie 2021 (onder de vorm van consumptiecheque)

14/12/2021

De ondernemingen met winst in het laatste afgesloten boekjaar (bedrijfsresultaat EBlT overeenkomend met code 9901 de  jaarrekening) kennen ten laatste op 31 december 2021 een coronapremie toe aan de arbeiders die tijdens het referentiejaar 2020 effectieve of  daarmee gelijkgestelde prestaties geleverd hebben bij de onderneming.

Een werknemer waarvan het bedrijf die de voorwaarden vervult, heeft recht op een coronapremie van 150 EUR voor een voltijds en volledig gewerkt en gelijkgesteld referentiejaar.

De waarde van de coronapremie kan worden verhoogd tot een maximum van 500 EUR op niveau van de onderneming overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0605 van de sectorale documentatie.