118 Bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid

05/01/2018

Met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Bedragen (01/01/2018)

De eerste 5 dagen in het kalenderjaar

8,32 EUR

Vanaf de 6de dag van het kalenderjaar

11,44 EUR

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 2001 van de sectorale documentatie.