0605 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00, 118.00.00-00.00

Bijwerking: 23/02/2022
Geldig vanaf: 01/01/2021

Bedrag: 150 EUR (max. 500 EUR op niveau van de onderneming)

Voorwaarde: met winst in het laatste afgesloten boekjaar

Referteperiode: jaar 2020

Date de paiement : ten laatste op 31/12/2021

Mogelijkheid tot omzetting: neen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021 gesloten in het paritair comité voor de voedingsnijverheid betreffende de loonprogrammatie 2021-2022 en de coronapremie (nr. 170243/CO/118).

1. Bedrag en toekenningsmodaliteiten

De ondernemingen met winst in het laatste afgesloten boekjaar (bedrijfsresultaat  EBlT overeenkomend met code 9901 de  jaarrekening) zullen een coronapremie van het bedrag van  150 EUR(1) toekennen onder de vorm van consumptiecheque aan de arbeiders die tijdens het referentiejaar 2020 effectieve of  daarmee gelijkgestelde prestaties geleverd  hebben bij de onderneming. 

In de mate dat er sprake is van verbonden ondernemingen (in de zin van artikel 1:20  Wetboek Vennootschappen), weliswaar beperkt  tot die verbonden ondernemingen met zetel op  Belgisch grondgebied, wordt de realisatie van de  winst beoordeeld in functie van het globale samengevoegde resultaat van deze verbonden ondernemingen.

(1) De waarde van de coronapremie kan worden verhoogd tot een maximum van 500 EUR op niveau van de onderneming overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

2. Referteperiode

Het referentiejaar is 2020, volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie (zie hoofdstuk 05).

3. Betalingsdatum

Ten laatste op 31 december 2021.

4. Specifieke modaliteiten

De werkgever zorgt voor een schriftelijke communicatie aan de werknemers omtrent de  toekenning van de premie, uiterlijk op 15  november 2021. In ondernemingen met een  syndicale afvaardiging, gebeurt deze communicatie aan de syndicale afvaardiging.

De premie  wordt toegekend onder de vorm van elektronische consumptiecheques tenzij op het niveau van de onderneming wordt beslist om deze in papieren vorm toe te kennen.

5. Mogelijkheid omzetting

Er zijn geen mogelijkheden tot omzetting.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
170243
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
16/02/2022
Onderwerp
Wijziging van de cao van 25 oktober 2021 betreffende de loonprogrammatie 2021-2022 en de coronapremie (nr. 168673/CO/118)
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/07/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
06/12/2022
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
17/02/2022

Datum CAO
25/10/2021
Registratienr
168673
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/11/2021
Registratiedatum
03/12/2021
Onderwerp
Loonprogrammatie 2021-2022 en coronapremie
BS Bericht van neerlegging
22/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/04/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
14/06/2022
Keywords
LONEN, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, LOONSVERHOGINGEN, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
05/12/2021

Historiek
01/01/2021 31/12/2050 0605 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)