118 Werkbaarheid

21/08/2020

De ondernemingen met een syndicale afvaardiging dienen tegen uiterlijk 31 december 2020 een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten inzake uitzenarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

Bedrijven met een syndicale delegatie, die geen bedrijfscao hebben afgesloten tegen 31 december 2020, zijn een bijdrage van 0,10% van de loonmassa verschuldigd aan Alimento, te betalen vanaf 1 april 2021 tot het afsluiten van een bedrijfscao.

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 4102 van de sectorale documentatie.