118 Voordelen aan uw personeel toe te kennen als gevolg van het Sectoraal Akkoord voor 2015-2016

05/11/2015

In het Paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) werd op 29 juni 2015 een sectoraal akkoord voor 2015-2016 gesloten.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op sommige voordelen die in het kader van deze cao aan de arbeiders moeten worden toegekend.

 1. Loonsverhoging:

Op 01/01/2016 zullen de effectieve en sectorale lonen met 0,07 EUR/uur worden verhoogd.

          Uitzondering: Dit is niet van toepassing op de sectorale lonen voor bepaalde functies die onder de sector van de vleesconserven vallen en uitgeoefend worden door arbeiders die vanaf 1 januari 2016 worden aangeworven. De betrokken functies zullen uiterlijk op 31 december 2015 worden bepaald.

 1. Enveloppe van 0,3% :
 • Voedingsnijverheid (met uitzondering van de bakkerijen):
  De ondernemingen die uiterlijk op 31 december 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten, kunnen zelf bepalen hoe deze enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend.

  • Indien dergelijke cao niet vóór 31 december 2015 werd gesloten in de onderneming, wordt vanaf 1 januari 2016 een jaarlijkse brutopremie van 80 EUR toegekend volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie.
 • Grote bakkerijen en banketbakkerijen:

  • Indien op 31 december 2015 geen ploegenpremie bestaat, wordt de 0,3% gebruikt om een ploegenpremie van 0,10 EUR/uur in te stellen.
  • Indien de bestaande ploegenpremie op 31 december 2015 0 tot 0,10 EUR/uur bedraagt, is het percentage onderhandelbaar.
  • Indien de bestaande ploegenpremie op 31 december 2015 gelijk is aan of hoger is dan 0,10 EUR/uur is de 0,3% onderhandelbaar.

    •  Indien dergelijke cao niet vóór 31 december 2015 werd gesloten in de onderneming, wordt vanaf 1 januari 2016 een jaarlijkse brutopremie van 80 EUR toegekend volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie.
 • Kleine bakkerijen en banketbakkerijen: Geen vrije bepaling van de 0,3% van de loonmassa via een bedrijfs-cao. Toekenning van een jaarlijkse brutopremie van 80 EUR vanaf 1 januari 2016 volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie en verhoging van de weekendpremie tot 4 EUR.