118 Jaarlijkse brutopremie - Sectoraal akkoord 2015-2016

16/12/2015

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid  werd op 15 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loonprogrammatie 2015-2016. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 december 2015 onder het nummer 130431/CO/118.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 060102 van de sectorale documentatie.