118 Betaling jaarljkse bruto premie - Sectoraal akkoord 2015-2016

16/11/2020

De brutopremie van 80 euro zal, in de ondernemingen waar deze niet is omgezet in een ander voordeel, nog een laatste keer moeten betaald worden tegen 25 december 2019, conform de modaliteiten uit de cao betreffende de loonprogrammatie 2015-2016.

In de bedrijven die in toepassing van het sectoralakkoord 2015-2016 de enveloppe van 0,3 % van de loonmassa niet hebben omgezet in een andere voordeel en dus de jaarlijkse brutopremie van 80 euro toekennen, zal deze premie op 1 januari 2020 worden omgezet in een verhoging van het reële loon met 0,04 euro, tenzij anders overeenkomen in een ondernemingscao.

Mits het sluiten van een ondernemingscao uiterlijk op 31 december 2019, wordt de enveloppe van 1,1 % toegekend, te gebruiken met respect voor het kader voor de onderhandelingen 2019-2020

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 060102 van de sectorale documentatie.