118 Betaling jaarlijkse bruto premie - Sectoraal akkoord 2017-2018

16/11/2022

De brutopremie van 55 EUR conform de cao betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 blijft behouden voor 2021-2022.

Betaling: december, zoals de eindejaarspremie

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 060103 van de sectorale documentatie.