118 (behalve 118.03) Bestaanszekerheidsuitkeringen-tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2020

24/01/2020

Bij gebrek aan werk in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair comité voor de voedingsindustrie (met uitzondering van de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijk consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen)

wordt aangeraden ontslag te vermijden door in geval van noodwendigheid gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid.

De arbeiders die gedeeltelijk of toevallig werkloos zijn, gevallen van overmacht inbegrepen, hebben recht op een aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid  ten laste van hun werkgever.

De aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid  is slechts verschuldigd voor de eerste 60 effectieve werkloosheidsdagen per kalenderjaar.

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de aanvullende dagvergoeding voor bestaanszekerheid:

  • 8,70 EUR tijdens de eerste 5 dagen economische of technische werkloosheid per kalenderjaar;
  • 11,96 EUR vanaf de 6e dag economische of technische werkloosheid.

Gunstigere regelingen die bestonden vóór 1 januari 2020, datum van inwerkingtreding van de cao van 05 september 2019, blijven behouden.