115 Geen aanpassing van de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten op 01.02.2021

01/03/2023

De prijzen van de treinkaart van de NMBS verhogen vanaf 1 februari 2021. Vanwege de specifieke regels van toepassing in het PC 115 wijzigt de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten niet op 1 februari 2021.