114 Economische werkloosheid

27/02/2023

In het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2023 verscheen een koninklijk besluit van 17 februari 2023 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren.

 

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 11 van de sectorale documentatie.