Economische werkloosheid

22/12/2023

In het Belgisch Staatsblad van 22 december 2023 verscheen het koninklijk besluit van 14 december 2023 tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 11 van de sectorale documentatie.