Loonaanpassingen op 1 oktober 2017

23.01.2018

  Augustus 2017 September 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 105,22 105,11 -0,11
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,68 105,51 -0,17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,39 103,42  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties ---

Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques

102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - cao 04/12/2017
--- Betaling van een eenmalige premie
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 30/09/2017 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - Akkoord van sociale vrede 2017-2018
+1,03 % Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 4/07/2017
111.01.00 en 111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
116.00.00

Scheikundige nijverheid - Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg

+0,14 EUR (40u/w) Effectieve lonen - CAO 18/10/2017
+0,14 EUR (40u/w) Minimumlonen (behalve referte-uurloon) - CAO 18/10/2017
+0,19 EUR (40u/w) Referte-uurloon - CAO 18/10/2017
---

Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques

117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 103,42 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +1,03 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,24245 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen EN vaste premies - CAO 21/09/2017
+0,24 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1,1 % Minimum- en effectieve lonen EN vaste premies - CAO 21/09/2017
+0,24 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +1,1 % Minimum- en effectieve lonen EN vaste premies - CAO 21/09/2017
+0,24 % Minimum- en effectieve lonen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,21 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en  maatwerkers +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,21 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +1,64 % Minimum- en effectieve lonen
+1,1 % Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding - Sociale programmatie 2017-2018
142.03.00 Terugwinning van papier +0,14 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 2017-2018
143.00.00 Zeevisserij +0,7305 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +1,03 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +0,6 % Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2017-2018
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +1,1 % Minimum- en effectieve wedden als er geen gelijkwaardig voordeel werd toegekend voor 2017-2018 - Nationaal akkoord 2017-2018
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +1,1 % Minimum- en effectieve wedden van de baremiseerbare bedienden - CAO 29/06/2017
+1,03 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +1,1 % Minimum- en effectieve wedden - cao 13/10/2017
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
302.00.00 Hotelbedrijf  +0,5 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - Nationaal akkoord 2017-2018
323.00.00 Beheer van gebouwen,  vastgoedmakelaars en  dienstboden +1,1 % Minimumbezoldigingen - Protokolakkord 2017-2018
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 103,42 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal
330.01.20 Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders
 
+0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 2/10/2017
+0,21 % Minimum- en effectieve lonen
Orthopedische technologieën - Bedienden + 25 EUR Minimum- en effectieve wedden - CAO 2/10/2017