Loonaanpassingen op 1 oktober 2015

09.02.2016

Augustus 2015 September 2015 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 101,08 101,15 +0,07
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 101,61 101,85 +0,24
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,66 100,66

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,11 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële en ambachtelijke ondernemingen --- Toekenning van ecocheques
--- Verhoging nationaal minimumloon - CAO 16/11/2015
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
119.00.00 Handel in voedingswaren --- Nieuw minimumloon voor de werklieden die hulpfuncties in de slagerij uitoefenen - CAO 16/09/2015
120.02.00 Vlasbereiding +0,11 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +0,41 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +0,11 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,11 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
320.00.00 Begrafenisondernemingen --- Toekenning van ecocheques
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.20 Service-flats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/4de kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/4de kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, Wijkgezondheidscentra en Diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/4de kwartaal)