Loonaanpassingen op 1 oktober 2004

05.09.2008

Augustus 2004

September 2004

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

115,44

115,52

+0,08

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

114,03

114,08

+0,05

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

113,84

113,94

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr PC

Paritair Comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

000.00.00-00.00

Nationale Arbeidsraad

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

102.01.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.07.00-00.00

Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik

+1 %

Minimum- en effectieve lonen - Premies

105.00.00-00.00

 

Non-ferro metalen

 

+1,45 %

Minimumlonen en basisuurlonen en de niet in procent uitgedrukte ploegen- en productiepremies (indien het paritair overleg niet tot overeenstemming leidt tegen 30/09/2003) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,1 % voor de jaren 2003-2004 - CAO 28/05/2003

+1,45 %

Gewaarborgd minimumloon – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,1 % voor de jaren 2003-2004 -CAO 28/05/2003

109.00.00-00.00

Kleding- en confectiebedrijf

+1,11 %

Minimum- en effectieve lonen

111.01.00-00.00

 

 

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen

 

 

+0,115 EUR(38 u)

Minimumlonen – CAO 7/04/2003

+1,17 %

Effectieve lonen – CAO 7/04/2003

+0,115 EUR

(38 u)

Gewaarborgd minimumloon – CAO 7/04/2003

111.02.00-00.00

 

 

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen

 

 

+0,115 EUR(38 u)

Minimumlonen – CAO 7/04/2003

+1,17 %

Effectieve lonen – CAO 7/04/2003

+0,115 EUR

(38 u)

Gewaarborgd minimumloon – CAO 7/04/2003

111.03.00-00.00

Monteurs van bruggen en metalen gebinten

+1,37 %

Minimum- en effectieve lonen – CAO 10/06/2003

115.03.00-00.00

Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkeringen

115.09.00-00.00

Aanvullende bedrijssector glas

+2 %

Bestaanszekerheidsuitkeringen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

113,94 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

119.00.00-00.00

Handel in voedingswaren

+1,11 %

Minimum- en effectieve lonen – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 4,8 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/06/2003

120.00.00-00.00

Textielnijverheid en breiwerk

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 16/06/2003

124.00.00-00.00

Bouwbedrijf

---

Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 8/05/2003

125.01.00-00.00

Bosontginningen

+0,52 %

Minimumlonen

125.02.00-00.00

Zagerijen en aanverwante nijverheden

+0,52 %

Minimum- en effectieve lonen

125.03.00-00.00

Houthandel

+0,52 %

Minimum- en effectieve lonen

126.00.00-00.00

 

Stoffering en houtbewerking

 

+0,158 EUR (37u20)

Minimum- en effectieve lonen (index inbegrepen) – CAO 26/03/2003

+0,52 %

Aanvullende vergoeding brugpensioen

127.00.00-00.00

Handel in brandstoffen

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

127.02.00-00.00

 

Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen

 

+ 2 %

Minimum- en effectieve lonen

+ 0,05 EUR

Minimum lonen - CAO 01/10/2003

128.01.00-00.00

 

Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen

 

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,48 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.02.00-00.00

 

Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers

 

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,0991 EUR

(arbeiders van 19 jaar en ouder)

Minimum- en effectieve lonen – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4% voor de jaren 2003-2004– CAO 24/06/2003

+0,48 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.03.00-00.00

 

 

Marokijnwerk en handschoennijverheid

 

 

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 13/06/2003

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,48 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.05.00-00.00

 

Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder

 

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,48 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

128.06.00-00.00

 

Orthopedisch schoeisel

 

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

+0,48 %

Uitkeringen voor bestaanszekerheid

133.01.00-00.00

 

Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen

 

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 13/06/2003

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

133.02.00-00.00

 

Rook-, pruim- en snuiftabak

 

+0,06 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 13/06/2003

+0,48 %

Minimum- en effectieve lonen

140.03.00-00.00

 

Autocarondernemingen - Rijdend personeel

 

+1 %

Minimumlonen – CAO 20/06/2003

+1,60 % 

Minimum- en effectieve lonen

140.06.00-00.00

Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

+2 %

Minimumloon van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs

140.06.00-00.00

Ondernemingen van taxi's

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

142.02.00-00.00

Terugwinning van lompen

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 4/07/2003

143.00.00-00.00

Zeevisserij

+1,0375 %

Minimum- en effectieve lonen

144.00.00-00.00

Landbouw

+1,36 %

Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 25/07/2003

145.01.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Bloementeelt

+0,56 %

Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 4,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

145.02.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Druiventeelt

+0,76 %

Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 4,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

145.03.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Boomkwekerijen

+0,56 %

Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 4,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

145.04.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen

+1,26 %

Minimum- en effectieve lonen – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

145.05.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Fruitteelt

+1,26 %

Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

145.06.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden

+0,76 %

Minimum- en effectieve lonen (met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 4,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

145.07.00-00.00

Tuinbouwbedrijf - Paddestoel- en truffelteelt

+0,66 %

Minimum- en effectieve lonen (voor de categorieën 2 tot en met 5) – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 3,8 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 30/07/2003

146.00.00-00.00

Bosbouwbedrijf

+0,52 %

Minimum- en effectieve lonen

148.03.00-00.00

Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk

+0,05 EUR

Minimum- en effectieve lonen – CAO 18/03/2003

202.00.00-00.00

Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)

209.00.00-00.00

 

 

Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

Provincie West-Vlaanderen

+0,97 %

Effectieve wedden – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 13/11/2003

Provincie Oost-Vlaanderen (behalve Land van Waas)

+0,97 %

Effectieve wedden – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 13/11/2003

Land van Waas

+0,97 %

Effectieve wedden – Correctiemechanisme : te bereiken loonnorm 5,4 % voor de jaren 2003-2004 – CAO 13/11/2003

214.00.00-00.00

Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

215.00.00-00.00

Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

+1,11 %

Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum

223.00.00-00.00

Nationaal paritair comité voor de sport

+2 %

Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen op jaarbasis

302.00.00-00.00

 

Hotelbedrijf

 

+0,0496 EUR

Minimumlonen – CAO 30/06/2003

+8,16 EUR

Minimumwedden – CAO 30/06/2003

305.01.00-00.00

 

Privé-ziekenhuizen

 

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 134,59 %)

---

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op134,59 %)

305.02.00-00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuaire sector

 

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 134,59 %)

---

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op134,59 %)

Rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen

 

 

 

---

Laatste stap van de overeenstemming van de bezoldigingen voor het personeel van de rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen met de bezoldigingen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen – CAO 7/12/2000

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 134,59 %)

---

Laatste stap van de overeenstemming van het gewaarborgd minimumloon voor het personeel van de rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen met het gewaarborgd minimumloon voor het personeel van de privé-ziekenhuizen – CAO 7/12/2000

---

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op134,59 %)

Revalidatiecentra

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 134,59 %)

Thuisverzorging

 

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 134,59 %)

---

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op134,59 %)

Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel – "Milieux d’accueil d’enfants"

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 134,59 %)

 

---

Gewaarborgd minimumloon (basisloonschaal gebracht op 134,59 %)

311.00.00-00.00

Grote kleinhandelszaken

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen (enkel de bedragen van het GMMI van de NAR)

318.01.00-00.00

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap – Waalse Gewest

---

Vijfde fase in de harmonisering van de barema’s tot op het niveau van het PSC 305.01 – CAO 16/09/2002

322.00.00-00.00

Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren

+2 %

Minimumbezoldigingen van de uitzendkrachten inzake invoeginterim voor de periodes gedurende dewelke deze uitzendkrachten niet ter beschikking worden gesteld van een gebruiker

323.00.00-00.00

Beheer van gebouwen en dienstboden

+2 %

Gemiddeld minimum maandinkomen

327.00.00-00.00

Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen

+2 % 

Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.01.00-00.00

 

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Beschutte werkplaatsen
  • Sociale werkplaatsen: productiepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema’s worden op 106,12 % gebracht)

327.02.00-00.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema’s worden op 106,12 % gebracht)

327.03.00-00.00

Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap

  • Waalse Gewest: Kaderfuncties

---

 

 

 

+2 %

 Vijfde fase in de harmonisering van de barema’s tot op het niveau van het PSC 305.01 – CAO 12/06/2001

Minimum- en effectieve bezoldigingen

  • Waalse Gewest: Productiepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

  • Duitstalige Gemeenschap: Productiepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

  • Duitstalige Gemeenschap: Personeel met uitzondering van het productiepersoneel

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (de basisbarema’s worden op 106,12 % gebracht)

329.00.00-00.00

Socio-culturele sector:

  • Verenigingen erkend door het Waalse Gewest : « Entreprises de formation par le travail, organismes d’insertion socio-professionnelle, centres régionaux d’intégration pour les populations d’origine étrangère, missions régionales pour l’emploi et centres de formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l’agence wallonne pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées

---

Invoering van nieuwe schaallonen ingevolge de loonharmonisatie – CAO 16/09/2002