Loonaanpassingen op 1 november 2017

11.05.2018

September 2017 Oktober 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 105,11 105,41 +0,30
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,51 105,84 +0,33
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 103,42 103,55

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van een geschenkcheque van 35 EUR
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
+0,17 EUR Minimum- en effectieve lonen - cao 19/02/2018
--- Betaling van een eenmalige premie
102.06.00 Grint- en zandexploitaties (witzand uitgezonderd) +2 % Minimum- en effectieve lonen
102.06.00 Witzandexploitaties +2 % Minimum- en effectieve lonen
113.00.00 Ceramiekbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel +103,55 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 07/12/2017
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie --- Toekenning van ecocheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Toekenning van de premie van de patroonheilige
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,15 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1548 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,15 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf +103,55 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Privé-ziekenhuizen en --- psychiatrische verzorgingstehuizen   Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Serviceflats --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
--- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.30 Thuisverpleging --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Autonome revalidatiecentra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.04.00 Medisch-pediatrische centra --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)

332.00.10

Accueillants d'enfants à domicile --- Toekenning van barema - vanaf 24/11/2017