Loonaanpassingen op 1 juni 2018

01.10.2018

  April 2018 Mei 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 106,69 106,91 +0,22
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,89 106,99 +0,10
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,49 104,65  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van de vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,65 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques

140.01.01

140.01.02

140.01.03

Autobussen en autocars - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques

140.01.02

Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
202.00.00 (202.01.00 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van de jaarlijkse ecocheques
--- Toekenning van extra ecocheques in juni 2018
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Toekenning van de jaarlijkse koopkrachtpremie
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 104,65 % Percentage toe te passen op het barema
340.00.00 Orthopedische technologieën --- Toekenning van ecocheques
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques