Loonaanpassingen op 1 juli 2015

07.12.2015

  Mei 2015 Juni 2015 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,86 101,01 +0,15
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 101,16 101,33 +0,17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,66 100,66  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritair comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,19 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,19 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,19 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques - CAO 26/06/2015
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,44 % Minimum- en effectieve lonen EN diverse premies EN vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,0497 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting EN studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,03 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,03 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,03 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques - CAO 27/01/2014
127.00.00 Handel in brandstoffen +0,19 % ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,1 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,1 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,1 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,1 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij, grafische kunst- en dagbladbedrijf (met uitzondering van het dagbladbedrijf) --- Vierde fase van de invoering van de nieuwe functies - CAO 16/05/2014
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,09 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,19 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel - SRWT --- Toekenning van een niet-recurrente bonus
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +0,19 % ARAB-vergoeding
143.00.00 Zeevisserij - Pakhuizen --- Toekenning van ecocheques - CAO 04/07/2013
202.00.00 (behalve 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Afschaffing van de jongerenbarema's en nieuwe studentenbarema - Sectorakkoord voor 2015-2016
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +0,19 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Toekenning van een jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen - CAO 23/06/2011
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,19 % Minimum- en effectieve wedden
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques - CAO 21/10/2011
310.00.00 Banken --- Toekenning van ecocheques - CAO 30/08/2011
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Afschaffing van de jongerenbarema's - CAO 19/02/2014
312.00.00 Warenhuizen --- Afschaffing van de jongerenbarema's - CAO 19/02/2014
--- Vaststelling van een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen - CAO 21/09/2015
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2,5 % Minimumbezoldigingen van de sector fitness - CAO 19/06/2014
+2,5 % Minimumbezoldigingen van de sector schoonheidszorgen - CAO 27/08/2012
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf --- Toekenning van een premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (nieuwe statuten en netbedrijven) - CAO 29/09/2013
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,1 % Minimum- en effectieve lonen