Loonaanpassingen op 1 juli 2013

18.09.2013

Mei 2013 Juni 2013 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 122,32 122,53 +0,21
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 120,81 121,01 +0,20
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 120,52 120,70

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
100.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden --- Nieuwe minimumlonen - CAO 22/05/2013
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg --- Toekenning van de dienstjarenpremie - CAO 03/07/2013
Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 03/07/2013
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +1,39 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +1,39 % Minimum- en effectieve lonen EN gewaarborgd minimumloon
--- Vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,39 % Minimum- en effectieve lonen
115.03.00 Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 120,7 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,0372 EUR Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1ste maandag van de maand
120.03.00 Vervaardigen van en handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,71 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,69 % Minimum- en effectieve lonen EN diverse premies EN vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,33328 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Vergoedingen voor kost en huisvesting EN studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,33 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,33 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
125.03.00 Houthandel +0,33 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van ecocheques
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,68 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +1,69 % ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,36 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, laarzenmakers en maatwerkers +0,36 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,36 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,36 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,36 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,68 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding EN huisvesting en scheidingsvergoeding
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,35 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +0,71 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +1,59 % ARAB-vergoeding
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,68 % Minimum- en effectieve lonen
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +1,39 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgde maandwedde EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid --- Jaarlijkse premie van 4,18 % in bepaalde ondernemingen
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +0,71 % Minimum- en effectieve wedden
223.00.00 Sport --- Nieuw gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen - CAO 27/02/2013
227.00.00 Audiovisuele sector --- Toekenning van ecocheques
304.00.00 Vermakelijkheidsbedrijf - Podiumtoneelvoorstellingen in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 18/06/2013
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,32 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,3158 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,32 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
--- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 120,7 % Percentage toe te passen op het barema
--- Premie gekoppeld aan de evolutie van het dividend (nieuwe statuten en netbedrijven)