Loonaanpassingen op 1 juli 2010

22.07.2010

Mei 2010 Juni 2010 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 113,78 113,77 -0,01
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 112,72 112,74 +0,02
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 112,27 112,48

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 04/05/2009
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +0,06 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 04/05/2009
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,1 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 23/03/2009
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +1,4 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +1,4 % Minimum- en effectieve lonen en gewaarborgd minimumloon
--- Aanpassing van de vergoedingen van de industriële leerlingen
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +1,4 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 112,48 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

  • Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);
  • Groentenijverheid (118.09.00);
  • Aardappelverwerkende nijverheid (118.21.00).
+0,08 EUR Minimumlonen - CAO 29/06/2009
+0,08 EUR Effectieve lonen in de ondernemingen die de jaarlijkse premie van 175 EUR in 2010 nog toekennen - CAO 28/05/2009
118.03.00 Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij +0,08 EUR Minimumlonen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen - CAO 29/06/2009
+0,08 EUR Effectieve lonen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen die de jaarlijkse premie van 175 EUR in 2010 nog toekennen - CAO 28/05/2009
118.21.00 Aardappelverwerkende nijverheid --- Nieuwe minimumlonen - CAO 29/06/2009
+0,08 EUR Minimumlonen - CAO 29/06/2009
+0,08 EUR Effectieve lonen in de ondernemingen die de jaarlijkse premie van 175 EUR in 2010 nog toekennen - CAO 28/05/2009
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,81 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +1,54 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
124.00.00 Bouwbedrijf +0,69616 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoeding voor kost en huisvesting en van de studentenbarema
125.01.00 Bosontginningen +0,1 EUR Minimumuurlonen (categorie C1, C2 en C3) - CAO 22/06/2009
+0,69 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,88 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen +2,03 % ARAB-vergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,79 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum vanaf de 2de maandag van de maand
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,79 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.01.00 Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,79 % Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 Papier- en kartonbewerking +1,17 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Aanpassing van de ARAB-vergoeding van het rijdend personeel
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,88 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringbarema's - CAO 15/06/2010
202.00.00 Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren(behalve PSC 202.01.00) +1 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Vervanging van het leeftijdsbarema's door ervaringbarema's - CAO 15/06/2010
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +1,4 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgde maandwedde en plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (met uitzondering van de ondernemingen van de provincie Limburg)
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking +1,17 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,49 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,4914 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,49 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 112,48 % Percentage toe te passen op het basisuurloon