Loonaanpassingen op 1 januari 2016

18.10.2018

  November 2015 December 2015 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 101,61 101,48 -0,13
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 102,28 102,23 -0,05
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,66 100,66  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +0,065 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 11/12/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 15/12/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
Provincie Luik +0,065 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 11/12/2015
Buiten de provincie Luik +0,065 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 11/12/2015
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +0,7 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 30/09/2015
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties uitgezonderd +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 23/09/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
Witzandexploitaties +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 23/09/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 03/12/2015
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +0,15 EUR Minimum- en effectieve lonen - Protocolakkoord 2015-2016
--- Toekenning van de anciënniteitspremie
105.00.00 Non-ferro metalen +0,08 EUR Minimumlonen - CAO 21/09/2015
106.01.00 Cementfabrieken --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
106.02.00 Betonindustrie +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies - CAO 20/10/2015
107.00.00 Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
110.00.00 Textielverzorging +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
111.01.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Industriële ondernemingen +0,07 EUR Gewaarborgd nationaal minimumloon - Nationaal akkoord 2015-2016
+0,07 EUR (38u/w) Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2015-2016
--- Aanpassing van de uurlonen die als basis dienen voor de berekening van de lonen van de industriële leerlingen - Nationaal akkoord 2015-2016
111.02.00 Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke ondernemingen +0,07 EUR Gewaarborgd nationaal minimumloon - Nationaal akkoord 2015-2016
+0,07 EUR (38u/w) Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2015-2016
--- Aanpassing van de uurlonen die als basis dienen voor de berekening van de lonen van de industriële leerlingen - Nationaal akkoord 2015-2016
111.03.00 Monteurs van bruggen en metalen gebinten +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - Nationaal akkoord 2015-2016
112.00.00 Garagebedrijf +0,5 %

Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015

113.00.00 Ceramiekbedrijf +0,09 EUR Minimum- en effectieve lonen; een ondernemingsakkoord kan ten laatste op 31/12/2015 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - CAO 30/11/2015
--- Harmonisatie van de minimumlonen (categorieën 4 en 5 « Productie ») - CAO 30/11/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
114.00.00 Steenbakkerij --- Invoering van maaltijdcheques of verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
115.00.00 Glasbedrijf +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - CAO 26/06/2015
115.03.00 Spiegelmakerij en andere en fabricage van kunstramen +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - CAO 26/06/2015
115.09.00 Aanvullende bedrijfssector glas +0,6 % Minimum- en effectieve lonen en minimumploegenpremies - CAO 26/06/2015
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,06 EUR (40u/w) Minimum- en effectieve lonen van de arbeiders die op 31 december 2015 minder dan 0,06 EUR boven de geldende minimumuurlonen betaald worden - CAO 16/09/2015
+0,5 % Minimumploegenpremies - CAO 16/09/2015
+0,5 % Effectieve lonen in de niet geconventioneerde ondernemingen - deze verhoging gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van het uurloon en/of andere voordelen - CAO 16/09/2015
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie Limburg +0,10 EUR (40u/w) Minimum- en effectieve lonen - CAO 20/01/2016
--- Verhoging van de minimumploegenpremies - CAO 20/01/2016
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel --- Nieuwe minimumlonen - CAO 15/10/2015
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

- Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);

- Pluimveeslachterijen (118.11.05).

+0,47 % Minimum- en effectieve lonen
+0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - niet van toepassing op de minimumlonen van bepaalde functies van de sector van de vleesconserven die uitgeoefend worden door arbeiders die aangeworven worden vanaf 1 januari 2016 - sociale programmatie 2015-2016
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en weekendpremie
+0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - sociale programmatie 2015-2016
--- Verhoging van de weekendpremie in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen - CAO 13/10/2015
--- Nieuwe premie voor ploegenarbeid in de grote bakkerijen en banketbakkerijen - CAO 13/10/2015
Pluimveeslachterijen (118.11.05) +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
+0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - sociale programmatie 2015-2016
Koffiebranderijen (118.17.01) --- Nieuwe beroepsclassificatie
Nieuwe barema's (CAO 08/12/2015)
Sector van de vleesconserven (118.11.01) --- Nieuwe looncategorie voor bepaalde functies voor arbeiders die aangeworven worden vanaf 1 januari 2016
118.11.01 Vleesconserven --- Anpassing koude-premie - CAO 09/02/2016
118.21.00 Aardappelverwerkende nijverheid --- Aanpassing ploegenarbeid premie - Alternatieve premie -  CAO 08/12/2015
118.22.00 Aardappelschilbedrijven --- Aanpassing ploegenarbeid premie - Alternatieve premie -  CAO 08/12/2015
119.00.00 Handel in voedingswaren +0,43 % Minimum- en effectieve lonen
--- Toekenning van de jaarlijkse premie betaalbaar in januari in de bedrijven met 50 of meer werknemers
--- Toekenning van de jaarlijkse premies betaalbaar in januari in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk (behalve 120.01.00, 120.02.00 en 120.03.00) --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
120.01.00 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
120.02.00 Vlasbereiding --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen +0,80 EUR ARAB-vergoeding en dagvergoeding voor dienstreizen - Protocolakkoord van 27/01/2016
124.00.00 Bouwbedrijf +0,067 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie I - CAO 10/12/2015
+0,070 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IA - CAO 10/12/2015
+0,071 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie II - CAO 10/12/2015
+0,075 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IIA - CAO 10/12/2015
+0,076 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie III - CAO 10/12/2015
+0,081 EUR Minimum- en effectieve lonen van Categorie IV - CAO 10/12/2015
125.01.00 Bosontginningen +0,04 EUR Minimumuurlonen - CAO 28/01/2016
125.03.00 Houthandel +0,04 EUR Minimumlonen - CAO 28/01/2016
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,055 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 06/07/2015
--- Afschaffing jongerenbarema behalve jongeren onder industrieel leercontract en studenten - CAO 06/07/2015
130.00.00 Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf - Dagbladbedrijf uitgezonderd --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
Dagbladbedrijf --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
132.00.00 Technische land- en tuinbouwwerken +0,5% Minimum- en effectieveuurlonen - CAO 25/03/2016
Aanpassing categorie 1A
133.02.00 Rook-, pruim- en snuiftabak +0,07 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 08/12/2015
133.03.00 Sigaren en cigarillo's +0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 08/12/2015
136.00.00 Papier- en kartonbewerking --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
140.01.01 Geregeld vervoer - Rijdend personeel VVM --- Toekenning van geschenkcheque
Garagepersoneel +0,5 %

Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015 (P.C. 112.00.00)

140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel +0,05 EUR Minimumlonen - sociale programmatie 2015-2016
--- Nieuwe bedragen ARAB-vergoeding - sociale programmatie 2015-2016
Garagepersoneel +0,5 %

Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015 (P.C. 112.00.00)

140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Nieuwe minimumlonen - sociale programmatie 2015-2016
--- Nieuw bedrag ARAB-vergoeding - sociale programmatie 2015-2016
Garagepersoneel +0,5 %

Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015 (P.C. 112.00.00)

140.02.00 Taxi's --- Toekenning van de anciënniteitspremie aan de autobestuurders
140.03.00 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend personeel en niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel +0,39 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
Rijdend personeel +0,08 EUR ARAB-vergoeding van het rijdend personeel - Protocolakkoord 2015-2016
Niet-rijdend personeel met inbegrip van het garagepersoneel --- Verhoging of invoering van maaltijdcheques
140.04.00 Grondafhandeling op luchthavens +0,10 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 22/11/2015
+0,39 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Verhoging van de toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen - CAO 18.04.2013
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
140.05.00 Verhuizing --- Toekenning van de anciënniteitspremie
Garagepersoneel +0,5 %

Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015 (P.C. 112.00.00)

142.01.00 Terugwinning van metalen +0,12 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 13/10/2015
+0,4 % Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 Terugwinning van lompen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
142.03.00 Terugwinning van papier --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
144.00.00 Landbouw +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.01.00 Bloementeelt +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.02.00 Druiventeelt +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.03.00 Boomkwekerijen +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.04.00 Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen +0,47 % Minimum- en effectieve lonen, vergoeding huisvesting, eetmalen en voor werkkledij
145.05.00 Fruitteelt +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.06.00 Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.07.00 Paddestoel- en truffelteelt +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
145.08.00 Ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf +0,46 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
148.00.00 Bont en kleinvel - Met uitsluiting van de Haarsnijderijen noch op de Industriële en ambachtelijke fabricage van bont en de Pelslooierijen +0,13 EUR Minimum- en effectieve lonen - CAO 14/10/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
149.01.00 Elektriciens : installatie en distributie

+0,5 %

 

 

+0,4 %

Minimum- en effectieve lonen - CAO 28/10/2015

 

Minimum- en effectieve lonen

149.02.00 Koetswerk +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015
149.03.00 Edele metalen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
149.04.00 Metaalhandel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO 09/10/2015
200.00.00 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden +0,43 % Minimum- en effectieve wedden en Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +10,4 EUR Minimumwedden - Nationaal akkoord 2015-2016
+0,5 % Effectieve wedden van de baremieke bedienden in de niet geconventioneerde ondernemingen - deze verhoging gebeurt evenwel na verrekening en/of in voorafname van eventuele verhogingen van de bruto maandwede en/of andere voordelen - Nationaal akkoord 2015-2016
Kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid +15 EUR (pro rata voor deeltijdse bedienden) Minimum- en effectieve wedden van de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden - Nationaal akkoord 2015-2016
--- Aanpassing van de gewaarborgde minimum maandwedde - CAO 11/01/2016
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +0,7 % met een minimum van 23 EUR Minimum wedden - CAO 15/10/2015
+0,7 % Effectieve wedden van de gebaremiseerde bedienden - CAO 15/10/2015
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
215.00.00 Kleding- en confectiebedrijf --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +20 EUR Minimum- en effectieve wedden; ondernemingen met een syndicale delegatie kunnen door middel van een bedrijfsakkoord een omzetting voorzien vóór 31/10/2015 in een gelijkwaardig voordeel - Protocol van akkoord 25/06/2015
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid +0,47 % Minimum- en effectieve wedden
+11,53 EUR Minimumwedden - sociale programmatie 2015-2016
+11,53 EUR Effectieve wedden; een ondernemings-CAO kan ten laatste op 31/12/2015 voorzien in een gelijkwaardig voordeel - sociale programmatie 2015-2016
--- Nieuwe bedragen kledijvergoeding - sociale programmatie 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
222.00.00 Bedienden van de papier- en kartonbewerking --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen +14 EUR (pro rata voor deeltijdse bedienden) Effectieve wedden - CAO 07/12/2015
+14 EUR Gewaarborgde minimumwedde - CAO 07/12/2015
226.00.00 Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek --- Verhoging of invoering van maaltijdcheques
302.00.00 Hotelbedrijf +0,469 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen
--- Afschaffing van de jongerenbarema's behalve voor studenten - CAO 30/11/2015
--- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 18/11/2015
306.00.00 Verzekeringswezen +0,39896 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +8,00 EUR Minimumbezoldigingen - CAO 03/12/2015
309.00.00 Beursvennootschappen --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 24/02/2016
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +0,15 EUR Minimumlonen van categorie II Kappers - CAO 04/06/2015
+0,25 EUR Minimumlonen van categorie III, IV en V Kappers - CAO 04/06/2015
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 15/10/2015
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen --- Ecocheques
    --- Toekenning van de jaarlijkse premie
317.00.00 Bewakings- en / of toezichtsdiensten --- Nieuwe oproeppremie en premie voor flexibele pool - CAO 10/06/2015
Operationele bedienden en arbeiders (behalve het rijdend personeel van de segmenten waardevervoer en 8ste activiteit) --- Invoering van de maaltijdcheques - Protocolakkoord 2015-2016
Bedienden +12,82 EUR Minimum- en effectieve bezoldigingen - Protocolakkoord 2015-2016
Arbeiders +0,08 EUR Minimum- en effectieve uurlonen EN daaraan gekoppelde premies (zaterdag, zondag, feestdag en nacht) - Protocolakkoord 2015-2016
320.00.00 Begrafenisondernemingen +0,5 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 07/12/2015
323.00.00 Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden +0,5 % Minimumbezoldigingen - Protocolakkoord 2015-2016
+0,43 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf +0,375% Basisbarema en effectieve bezoldigingen - CAO 04/01/2016
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques - CAO 04/01/2016
328.03.00 Stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest --- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
329.02.00 Socio-cultureel sector voor Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest --- Aanpassing vergoeding voor reiskosten
333.00.00 Toeristische attracties +0,43 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
340.00.00 Orthopedische technologieën - Bedienden +0,43 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Nieuwe minimumbezoldigingen - CAO 09/07/2015
+0,43 % Minimum- en effectieve bezoldigingen en Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen