Loonaanpassingen op 1 januari 2010

24.06.2010

November 2009 December 2009 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 111,36 111,54 +0,18
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,75 110,96 +0,21
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 110,63 110,70

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +0,10 EUR (40u/w) Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 Textielverzorging -0,42 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid - Nationaal minimum +0,07 EUR (40u/w) Minimumlonen en effectieve lonen van de arbeiders die op 31 maart 2009 minder dan 0,1 EUR boven de geldende minimumuurlonen betaald worden - Nationaal akkoord 2009-2010 van 01.04.2009
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel +0,075 EUR Minimumlonen - CAO 18.06.2009
110,7 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00

Voedingsnijverheid, behalve:

  • Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00);
  • Groentenijverheid (118.09.00);
  • Pluimveeslachterijen (118.11.05).
-0,42 % Minimum- en effectieve lonen
+0,08 EUR Minimum- (de ondernemingen kunnen de verhoging uitstellen tot 01.01.2011, wanneer ze ten laatste op 30.06.2009 een bedrijfs - CAO gesloten hebben) en effectieve lonen (als er ten laatste op 30.06.2009 geen bedrijfs - CAO wordt gesloten) - CAO van 29.06.2009
--- Aanpassing van de ploegenpremies - CAO 29.06.2009
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) - GROTE BAKKERIJEN EN BANKETBAKKERIJEN -0,42 % Minimum- en effectieve lonen
+0,08 EUR Minimum- (de ondernemingen kunnen de verhoging uitstellen tot 01.01.2011, wanneer ze ten laatste op 30.06.2009 een bedrijfs - CAO gesloten hebben) en effectieve lonen (als er ten laatste op 30.06.2009 geen bedrijfs - CAO wordt gesloten) - CAO van 29.06.2009
--- Aanpassing van de weekendpremie
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij (118.03.00) - KLEINE BAKKERIJEN EN BANKETBAKKERIJEN en ondernemingen met minder dan 10
werknemers
-0,42 % Minimum- en effectieve lonen
+0,08 EUR Minimum- (de ondernemingen kunnen de verhoging uitstellen tot 01.01.2011, wanneer ze ten laatste op 30.06.2009 een bedrijfs - CAO gesloten hebben) en effectieve lonen (als er ten laatste op 30.06.2009 geen bedrijfs - CAO wordt gesloten) - CAO van 29.06.2009
+0,08 EUR Minimum- en effectieve lonen ter vervanging van de jaarlijkse premie - CAO van 29.06.2009
--- Aanpassing van de weekendpremie
Groentenijverheid (118.09.00) -0,42 % Minimum- en effectieve lonen
+0,08 EUR Minimum- (de ondernemingen kunnen de verhoging uitstellen tot 01.01.2011, wanneer ze ten laatste op 30.06.2009 een bedrijfs - CAO gesloten hebben) en effectieve lonen (als er ten laatste op 30.06.2009 geen bedrijfs - CAO wordt gesloten) - CAO van 29.06.2009
--- Aanpassing van de ploegenpremies - CAO 29.06.2009
Pluimveeslachterijen -0,42 % Minimum- en effectieve lonen en aanwezigheidspremie
+0,08 EUR Minimum- (de ondernemingen kunnen de verhoging uitstellen tot 01.01.2011, wanneer ze ten laatste op 30.06.2009 een bedrijfs - CAO gesloten hebben) en effectieve lonen (als er ten laatste op 30.06.2009 geen bedrijfs - CAO wordt gesloten) - CAO van 29.06.2009
--- Aanpassing van de ploegenpremies - CAO 29.06.2009
119.00.00 Handel in voedingswaren -0,43 % Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen -0,37 % Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,5 % Minimum- en effectieve lonen - CAO van 18.05.2009
142.01.00 Terugwinning van metalen -0,44 % Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 Terugwinning van allerlei producten -0,44 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw -0,49 % Minimum- en effectieve lonen
145.00.00 Tuinbouwbedrijf -0,49 % Minimum- en effectieve lonen en vergoeding voor werkkledij
149.01.00 Elektriciens: installatie en distributie -0,44 % Minimum- en effectieve lonen
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid --- Vervanging van het leeftijdsbarema’s door ervaringbarema's - CAO 11.01.2010
+17,33 EUR Minimumwedden en effectieve wedden van de bedienden die op 31 maart 2009 minder dan 17,33 EUR boven de geldende minimumwedden betaald worden - CAO 11.01.2010
209.00.00 Bedienden der metaalfabrikatennijverheid --- Verhoging van het plafond voor de tussenkomst van de werkgever in
het privévervoer - Nationaal akkoord 2009-2010
211.00.00 Bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel +0,1972 % Minimumwedden - Sectoraal akkoord 2009-2010 van 09.04.2009
+12,35 EUR Minimumwedden - Sectoraal akkoord 2009-2010 van 09.04.2009
216.00.00 Notarisbedienden -0,27 % Minimum- en effectieve wedden
218.00.00 Aanvullend Nationaal paritair comité voor de Bedienden -0,43 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen
220.00.00 Bedienden uit de voedingsnijverheid -0,42 % Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 Hotelbedrijf --- Conventionele verhoging van de minimumbezoldigingen: bedrag per beroepscategorie en per functiejaar - CAO 11.02.2008
-0,423 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
-0,423 % Bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven)
--- Aanpassing van de loontoeslag voor nachtprestaties
--- Vergoedingen voor werkuniformen
--- Nieuwe lonen voor het personeel op bedieningsgeld
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen --- Vervanging van het leeftijdsbarema’s door ervaringbarema's - CAO 22.12.2009
306.00.00 Verzekeringswezen -0,44069 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
308.00.00 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie +0,13 % Minimumbezoldigingen
309.00.00 Beursvennootschappen +0,1266 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
310.00.00 Banken +0,13 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 Apotheken en tarificatiediensten --- Nieuwe minimumbezoldigingen (ervaring minder dan 3 jaar) - CAO 30.11.2009
+25 EUR Minimumbezoldigingen voor de vijf eerste ervaringschijven van de barema’s voor het personeel in de apotheek dat geen apotheker is - Protocolakkoord van 13.01.2010
+29,80 EUR Minimumbezoldigingen voor alle andere ervaringslijnen van de barema’s voor het personeel in de apotheek dat geen apotheker is en voor de barema’s van de apothekers - Protocolakkoord van 13.01.2010
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +8,23 EUR Maandelijkse minimumbezoldigingen - CAO 11.05.2009
+0,05 EUR Minimumbezoldigingen per uur - CAO 11.05.2009
315.02.00 Luchtvaartmaatschappijen --- Nieuw bedrag GMMI - CAO 10.05.2010
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Invoering van een beroepenclassificatie en van een anciënniteitbarema - CAO 05.10.2009
323.00.00 Beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden --- Vervanging van het leeftijdsbarema’s door ervaringbarema's - CAO 15.12.2009
327.03.00 Beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Waalse Gewest - productiepersoneel --- Nieuwe beroepenclassificatie en nieuwe minimumlonen - CAO 29/03/2010
329.03.00 Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties --- Nieuwe gewaarborgd minimumloon - CAO 30.06.2009
333.00.00 Toeristische attracties -0,05% Minimum- en effectieve bezoldigingen (overgangsregeling tot jaarlijkse indexatiesysteem)