Loonaanpassingen op 1 februari 2017

18.12.2017

December 2016 Januari 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 103,54 104,28 +0,74
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 104,05 104,65 +0,60
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 101,81 102,05

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.06.00 Bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant - Witzandexploitaties +0,20 EUR Minimum- en effectieve lonen - cao 04/10/2017
112.00.00 Garagebedrijf +1,38 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 102,05 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel +1,38 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel +1,38 % Minimum- en effectieve lonen
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel +1,38 % Minimum- en effectieve lonen
140.02.00 Ondernemingen van taxi's - Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs +2 % Minimum- en effectieve lonen en ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs
140.05.00 Verhuizing - Garagepersoneel +1,38 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 Koetswerk +1,38 % Minimum- en effectieve lonen
149.03.00 Edele metalen +1,38 % Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 Metaalhandel +1,38 % Minimum- en effectieve lonen en vergoedingen bij stand-by regeling
223.00.00
 
Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbalspeler --- Toekenning van de jaarlijkse premie
Nationaal Paritair Comité voor de sport - Betaalde voetbaltrainer --- Toekenning van de jaarlijkse premie
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 102,05 % Percentage toe te passen op het barema