Loonaanpassingen op 1 april 2018

04.04.2018

Februari 2018 Maart 2018 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 106,22 106,37 +0,15
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 106,54 106,71 +0,17
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 104,10 104,31

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 104,31 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,01 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,41997 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,41 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,41 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,41 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,87 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT
127.00.00 Handel in brandstoffen +1,597351 % Verblijfsvergoedingen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,47 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,47 % Minimum- en effectieve lonen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,92 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,47 % Minimum- en effectieve lonen en bestaanszekerheid vergoedingen
143.00.00 Zeevisserij +0,8606 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Jaarlijkse premie van 150 EUR
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,87 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +0,69 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel +2 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden en gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
--- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,69 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden --- Jaarlijkse premie betaald in april
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +1,6 % Minimum- en effectieve wedden
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 104,31 % Percentage toe te passen op het barema
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,47 % Minimum- en effectieve lonen