Loonaanpassingen op 1 april 2017

30.03.2017

Februari 2017 Maart 2017 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 104,67 104,91 +0,24
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 105,06 105,32 +0,26
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 102,34 102,67

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen Premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
106.02.00 Cementbedrijf - Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 102,67 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +1,1 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,40281 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,4 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,4 % Minimum- en effectieve lonen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Verblijfsvergoedingen
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +0,55 % Uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.01.00  Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,55 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,9042 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Jaarlijkse premie van 150 EUR
148.00.00 Bont en kleinvel +0,55 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,55 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
216.00.00 Notarisbedienden --- Jaarlijkse premie betaald in april
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +2 % Minimum- en effectieve wedden
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding voor nachtarbeid, vergoeding voor arbeidskledij en maandelijkse sectoreigen premie
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen --- Nieuwe beroepsclassificatie
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 102,67 % Percentage toe te passen op het barema
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +0,55 % Minimum- en effectieve lonen