Loonaanpassingen op 1 april 2014

05.06.2014

Februari 2014 Maart 2014 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 100,66 100,72 +0,06
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 100,75 100,79 +0,04
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 100,51 100,64

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. P.C. Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen
--- Verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +0,37 % Minimum- en effectieve lonen
114.00.00 Steenbakkerij +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 100,64 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.02.00 Vlasbereiding +0,28 % Minimum- en effectieve lonen (nieuw indexatiesysteem)
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +0,7 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +0,297117 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
--- Aanpassing van de vergoedingen voor kost- en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +0,29 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +0,29 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +0,29 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking +0,74 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding brugpensioen
127.00.00 Handel in brandstoffen --- Aanpassing van de forfaitaire verblijfsvergoeding
128.01.00 Leerlooierij en handel in ruwe huiden en vellen +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.02.00 Schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.03.00 Marokijnwerk en handschoennijverheid +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.05.00 Zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
128.06.00 Orthopedisch schoeisel +0,33 % Minimum- en effectieve lonen en uitkeringen voor bestaanszekerheid
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +0,72 % Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +0,33 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +0,4993 % Minimum- en effectieve lonen
Pakhuizen --- Jaarlijkse premie van 150 EUR
146.00.00 Bosbouwbedrijf +0,74 % Minimum- en effectieve lonen
148.03.00 Bont en kleinvel - Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk +1,98 % Minimum- en effectieve lonen (nieuw indexatiesysteem)
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
202.01.00 Middelgrote levensmiddelenbedrijven --- Toekenning van een jaarlijkse premie (premie of ecocheques)
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid --- Invoering van tijdelijke sectorale minimumweddeschalen - Nationaal akkoord 2013-2014
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +0,37 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
219.00.00 Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing +1,12 % Minimum- en effectieve wedden
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS
303.01.00 Filmproductie +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
320.00.00 Begrafenisondernemingen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
321.00.00 Groothandelaars - verdelers in geneesmiddelen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 100,64 % Percentage toe te passen op het barema