Loonaanpassingen op 1 oktober 2022

24/11/2022

  augustus 2022 september 2022 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2013) 124.05 125.24 +1.19
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 123.68 124.92 +1.24
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 119.39 120.53  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.


 

Nr. PC Paritaire comités Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.01.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.02.00 Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.03.00 Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.04.00 Bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van provincie Waals-Brabant  +1 % Minimum- en effectieve lonen
102.05.00 Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies
102.07.00 Bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik +1 % Minimum- en effectieve lonen EN aanvullende vergoeding SWT EN kwartaalpremie (EJP)
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.08.00 Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid
102.09.00 Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk +1 % Minimum- en effectieve lonen EN premies
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen +1 % Minimum- en effectieve lonen
105.00.00 Non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
106.02.00 Betonindustrie +2 % Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 Kleding- en confectiebedrijf +4,18 % Minimum- en effectieve lonen

111.01.00

111.02.00

Metaal-, machine- en elektrische bouw - Ambachtelijke en industriële ondernemingen --- Toekenning van ecocheques

111.03.00

Monteurs van bruggen en metalen gebinten --- Toekenning van ecocheques
114.00.00 Steenbakkerij 2X +0,5 % Minimum- en effectieve lonen
116.00.00 Scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 120,53 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
120.00.00 Textielnijverheid en breiwerk +2 % Minimum- en effectieve lonen
120.03.00 Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen +2,51 % Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 Bouwbedrijf +1,81553 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN vergoedingen voor kost en huisvesting
125.01.00 Bosontginningen +1,81 % Minimumlonen
125.02.00 Zagerijen en aanverwante nijverheden +1,81 % Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 Houthandel +1,81 % Minimum- en effectieve lonen
126.00.00 Stoffering en houtbewerking - Arbeiders +1,82 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum EN aanvullende vergoeding SWT
128.00.00 Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten +2,05 % Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid
130.00.00 Drukkerij- en grafische kunstbedrijf +2 % Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
132.00.00 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken +2,04 % Minimum- en effectieve lonen EN dagvergoedingen voor voeding en huisvesting EN scheidingsvergoeding
133.00.00 Tabaksbedrijf +2,04 % Minimum- en effectieve lonen
139.00.00 Binnenscheepvaart +2 % Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens)
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel +9,68 % Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 Terugwinning van papier +2 % Minimum- en effectieve lonen
143.00.00 Zeevisserij +4,3189 % Minimum- en effectieve lonen
144.00.00 Landbouw - Vlas +4,18 % Minimum- en effectieve lonen
146.00.00 Bosbouwbedrijf +1,82 % Minimum- en effectieve lonen
148.00.00 Bont en kleinvel +4,18 % Minimum- en effectieve lonen
201.00.00 Zelfstandige kleinhandel  +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
202.00.00 (behalve 202.01) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren +1 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
202.01.00 Bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven +2 % Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven +1 % Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 Bedienden uit de scheikundige nijverheid +2 % Minimum- en effectieve wedden van de bedienden waarvan de functies zijn opgenomen in de classificatie der functies
209.00.00 Bedienden van de metaalfabrijkatennijverheid --- Toekenning van ecocheques
214.00.00 Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk +2 % Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 Bedienden van het kleding- en confectiebedrijf +4,18 % Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
224.00.00 Bedienden van de non-ferro metalen --- Toekenning van ecocheques
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
301.00.00 Havenbedrijf +1,6 % Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking van het indexcijfer in het BS
302.00.00 Hotelbedrijf  +0,4 % Minimum- en effectieve bezoldigingen - CAO 03/02/2022
303.03.00 Exploitatie van bioscoopzalen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding voor nachtarbeid EN vergoeding voor arbeidskledij EN maandelijkse sectoreigen premie
307.00.00 Makelarij en verzekeringsagentschappen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
312.00.00 Warenhuizen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
314.00.00 Kappersbedrijf en schoonheidszorgen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN werkmateriaal
322.01.00 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen EN vergoeding van de verplaatsingstijd EN tussenkomst in de transportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 120,53 % Percentage toe te passen op het barema
330.01.10 Psychiatrische verzorgingstehuizen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.20 Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 12,67 EUR (1x/laatste kwartaal)
Assistentiewoningen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de jaarlijkse premie van 148,74 EUR (1x/laatste kwartaal)
Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.40 Niet-geconventioneerde revalidatiecentra - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.01.50 Beschut wonen - enkel voor de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap vallen --- Toekenning van de attractiviteitspremie (1x/laatste kwartaal)
330.03.00 Inrichtingen voor tandprothesen +2 % Minimum- en effectieve bezoldigingen
340.00.00 Orthopedische technologieën - Arbeiders +2 % Minimum- en effectieve lonen