Loonaanpassingen op 1 juni 2020

22.03.2021

  April 2020 Mei 2020 Variatie
Index der consumptieprijzen (basis 2004) 109,53 109,45 -0,08
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) 110,22 110,10 -0,12
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex 107,74 107,84  

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

Nr. PC Paritaire comité Loonaanpassingen Toepassingsbasis
102.03.00 Porfiergroeven in de provincie Henegouwen en kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant --- Toekenning van ecocheques
102.05.00 Industrie van de open kaolien- en zandgroeven in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen + 1 % Minimum- en effectieve lonen
102.11.00 Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen + 1 % Minimum- en effectieve lonen
111.03.00 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren --- Toekenning van een vakantiepremie
112.00.00 Garagebedrijf --- Toekenning van ecocheques
117.00.00 Petroleumnijverheid en -handel 107,84 % Percentage toe te passen op het basisuurloon
126.00.00 Stoffering en houtbewerking --- Toekenning van ecocheques
140.01.01 Geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
140.01.02 Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
140.01.03 Ongeregeld vervoer - Garagepersoneel --- Toekenning van ecocheques
Ongeregeld vervoer - Rijdend personeel --- Toekenning van ecocheques
142.01.00 Terugwinning van metalen --- Toekenning van ecocheques
146.00.00 Bosbouwbedrijf --- Toekenning eenmalige premie in uitvoering van de cao 29/01/2020
149.02.00 Koetswerk --- Toekenning van ecocheques
149.04.00 Metaalhandel --- Toekenning van ecocheques
200.00.00 Aanvullend paritair comité voor de bedienden --- Toekenning van ecocheques
--- Toekenning van een jaarlijkse premie
202.00.00 (202.01.00 uitgezonderd) Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
203.00.00 Bedienden uit de hardsteengroeven --- Eenmalige toekenning van een bijkomende koopkrachtverhoging ter waarde van 50 EUR netto.

Toekenning van het voordeel voor het einde van juni.
227.00.00 Audiovisuele sector +2 % Minimum- en effectieve wedden
306.00.00 Verzekeringswezen --- Toekenning van een recurrente jaarpremie
--- Toekenning van een niet-recurrente premie
309.00.00 Beursvennootschappen --- Toekenning van ecocheques
311.00.00 Grote kleinhandelszaken --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
312.00.00 Warenhuizen --- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
--- Toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016
--- Toekenning van ecocheques
315.01.00 Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector --- Toekenning van een jaarlijkse koopkrachtpremie
321.00.00 Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen --- Toekenning van een jaarlijkse premie
--- Toekenning van ecocheques
326.00.00 Gas- en elektriciteitsbedrijf 107,84 % Percentage toe te passen op het barema
340.00.00 Orthopedishe technologieën --- Toekenning van ecocheques
341.00.00 Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten --- Toekenning van ecocheques