2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 07/11/2023
Geldig vanaf: 01/07/2023
Geldig tot: 30/06/2025

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende het recht op UITKERINGEN voor tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 55 jaar (tijdskrediet ½ en 1/5).

Sinds 1 januari 2015 werd het recht op onderbrekingsuitkeringen gewijzigd. De algemene leeftijd voor tijdskrediet eindeloopbaan met uitkering werd op 60 jaar gebracht.

Als uitzondering op de algemene regel, voor de periode 1 januari 2021-30 juni 2023, wordt de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen bepaald op 55 jaar (halftijdse en 1/5 vermindering) voor de werknemers die zich in een van de volgende situaties bevinden:

  • tewerkgesteld zijn in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden (op de aanvangsdatum van het tijdskrediet);
  • 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende kunnen bewijzen (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving);
  • tewerkgesteld zijn 5/7 jaar gedurende de 10/15 voorgaande jaren in een zwaar beroep of 20 jaar in een nachtarbeid (op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving).

Om op die leeftijdsgrenzen een beroep te kunnen doen moet het voor de werknemer bevoegde paritair comité of subcomité een cao hebben afgesloten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, die uitdrukkelijk stelt dat ze afgesloten is in toepassing van de cao nr. 156 (periode 2021-2022) en van de cao nr. 157 (periode 1 januari 2023-30 juni 2023) van de Nationale Arbeidsraad of wanneer de onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering in haar collectief akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de cao nr. 156/157.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/09/2023
Registratienr
183452
Geldig van
01/07/2023
Geldig tot
30/06/2025
Neerleggingsdatum
04/10/2023
Registratiedatum
31/10/2023
Buiten bereik
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Landingsbaan
BS Bericht van neerlegging
15/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/03/2024
Gepubliceerd in het B.St. van
25/03/2024
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN
Tekst aangepast op
02/11/2023

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)