2102 SWT 60 jaar - 35 jaar zwaar beroep

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 07/11/2023
Geldig vanaf: 01/07/2023
Geldig tot: 30/06/2025

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Zwaar beroep

1. Principes

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

2. PSC 118.03

Deze regeling geldt niet voor de ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen waar het initiatief uitsluitend uitgaat van de werkgever.

De betaling is van de bedrijfstoeslag en van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage verschuldigd door de werkgever. De verplichting van de werkgevers tot betaling van de bedrijfstoeslag wordt echter overgedragen aan het Fonds.

Wanneer het Fonds de betaling van de bedrijfstoeslag ten laste neemt, staat het ook in voor de betaling van de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per werkloze met bedrijfstoeslag.

In afwijking op CAO nr. 17, wordt de bedrijfstoeslag in dat geval berekend volgens onderstaande formule:

CAO17 + {(RVA + CAO17) x 0,065} x 1,065 ⇒ CAO17 gelijk is aan bedrijfstoeslag berekend volgens CAO nr. 17 en "RVA" het maandbedrag van de werkloosheidsuitkering.

Om te kunnen genieten van de tussenkomst van het Fonds, zijn volgende aansluitingsvoorwaarden vereist:

  • de werkgever moet reeds 5 jaar ononderbroken aangesloten zijn bij het Fonds;
  • de arbeider moet gedurende 5 jaar als arbeider verbonden zijn geweest d.m.v. een arbeidsovereenkomst met een werkgever van de subsector, waarvan 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag.

Het Fonds betaalt de bedrijfstoeslag niet in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat het gevolg is van een ontslag in het kader van een sluiting of faillissement van een onderneming. In dat geval, neemt het Fonds het gedeelte van de bedrijfstoeslag ten laste dat niet gedragen wordt door het sluitingsfonds.

De bedrijfstoeslag wordt berekend op basis van het nettoloon dat gelijk is aan het begrensd brutoloon  verminderd met de SZ-inhoudingen en bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op arbeiders die in België tewerkgesteld  zijn en er hun fiscale verblijfplaats hebben.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/09/2023
Registratienr
183454
Geldig van
01/07/2023
Geldig tot
30/06/2025
Neerleggingsdatum
04/10/2023
Registratiedatum
31/10/2023
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Zwaar beroep (bakkerijen banketbakkerijen)
BS Bericht van neerlegging
15/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/03/2024
Gepubliceerd in het B.St. van
11/04/2024
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
02/11/2023

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2102 SWT 60 jaar - 35 jaar zwaar beroep
01/07/2021 30/06/2023 2102 SWT 60 jaar - 35 jaar zwaar beroep
01/01/2019 30/06/2021 2102 SWT 59 jaar - 35 jaar zwaar beroep
01/01/2017 31/12/2018 2102 SWT 58/59 jaar - 35 jaar zwaar beroep
01/01/2019 31/12/2018 2102 SWT 59 jaar - 35 jaar zwaar beroep
01/01/2015 31/12/2016 2102 SWT 58 jaar - 35 jaar zwaar beroep
01/01/2014 31/12/2014 2102 SWT 58 jaar - 35 jaar zwaar beroep