2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 22/02/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/06/2023

Deze sector heeft sommige personeelscategorieën uitgesloten van het recht op tijdskrediet.

1. Algemeen

Ongeacht het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming, kunnen sommige personeelscategorieën worden uitgesloten van het recht op de verschillende soorten tijdskrediet d.m.v. een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau. Indien zij voldoen aan de toegangsvoorwaarden, kunnen zij echter het tijdskrediet bekomen, op voorwaarde dat de werkgever akkoord gaat.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

2. PC 202

Uitsluitingen:

  • Niet-uitvoerend personeel jonger dan 55 jaar: tijdskrediet met motief (halftijdse of 1/5).
  • Niet-uitvoerend winkelpersoneel van 55 jaar en ouder, met uitzondering van de store manager: met akkoord van de werkgever = tijdskrediet met motief (halftijdse en 1/5) en tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 57 jaar (halftijdse).
  • Overig niet-uitvoerend personeel van 55 jaar en ouder: met akkoord van de werkgever = tijdskrediet met motief (halftijdse en 1/5) en tijdskrediet eindeloopbaan vanaf 55 jaar (1/5) of 57 jaar (halftijdse).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170173
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
14/02/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (202.01)
Onderwerp
Tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
31/08/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
16/02/2022

Historiek
01/07/2023 31/10/2025 2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht)
01/01/2022 30/06/2023 2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht)
01/07/2019 31/12/2021 2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht)