2804 Tijdskrediet (drempel)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 22/02/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/06/2023

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende een drempel die inzake tijdskrediet van toepassing is en vastgesteld is op 6% (werknemers van 53 jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet meegerekend).

1. Algemeen

Volgens de algemene regel is het recht op de verschillende vormen van tijdskrediet beperkt tot 5 % van het personeel van de onderneming (meer dan 10 werknemers). Deze beperking tot 5% kan eventueel gewijzigd worden door een sectorale of ondernemings-CAO, of zelfs door het arbeidsreglement.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

2. PC 202

  • Drempel: 6%;
  • Uitsluiting: werknemers van 53 jaar of ouder die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 of tot een halftijdse betrekking.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170173
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
14/02/2022
Buiten bereik
Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (202.01)
Onderwerp
Tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
31/08/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
16/02/2022

Historiek
01/07/2023 31/10/2025 2804 Tijdskrediet (drempel)
01/01/2022 30/06/2023 2804 Tijdskrediet (drempel)
01/07/2019 31/12/2021 2804 Tijdskrediet (drempel)
01/07/2017 30/06/2019 2804 Tijdskrediet (drempel)
01/07/2015 30/06/2017 2804 Tijdskrediet (drempel)
01/07/2013 30/06/2015 2804 Tijdskrediet (drempel)