2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 22/02/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/06/2023

Deze sector heeft een cao gesloten betreffende het RECHT op 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 50 jaar mits een beroepsloopbaan van 28 jaar (! beperkingen).

1. Algemeen

Eén van de mogelijkheden van tijdskrediet eindeloopbaan is tijdskrediet vanaf de leeftijd van 50 jaar op voorwaarde dat men een beroepsloopbaan van 28 jaar als loontrekkende heeft. Om dit tijdskrediet onder de vorm van een 1/5de - vermindering op te nemen, moet deze mogelijkheid verplicht voorzien zijn door een sectorale cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Opgelet! Het recht op dit tijdskrediet bestaat nog steeds (krachtens cao nr. 103) maar geeft geen recht meer op onderbrekingsuitkeringen (behalve in het kader van de overgangsmaatregelen).

2. PC 311

Recht op 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de afwijkende leeftijd van 50 jaar mits een beroepsloopbaan van 28 jaar : alleen voor het uitvoerend personeel.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/11/2021
Registratienr
170170
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
07/12/2021
Registratiedatum
14/02/2022
Onderwerp
Tijdskrediet
BS Bericht van neerlegging
28/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/07/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
09/12/2022
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS: LANDINGSBANEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
16/02/2022

Historiek
01/07/2023 31/10/2025 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/01/2022 30/06/2023 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/07/2019 31/12/2021 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/07/2017 30/06/2019 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/07/2015 30/06/2017 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)
01/07/2013 30/06/2015 2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)