2101 SWT 62 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 24/01/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 30/06/2023

Een cao werd afgesloten om enkele berekeningsmodaliteiten van het algemene SWT te bepalen.

1. Principe

Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vastgesteld op 62 jaar.

Dit type SWT is op nationaal vlak voorzien (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad).

In deze sector, werd toch een cao afgesloten om enkele berekeningsmodaliteiten te bepalen.

2. PC 302

Vanaf 1 januari 2020 is de bijzondere werkgeversbijdrage SWT ten laste van het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, waarvan de statuten werden vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017.

Opmerking van het Fonds:

Van zodra de werkgever de betrokken werknemer de wettelijke opzegging heeft betekend of de passende verbrekingsvergoeding heeft uitbetaald, deelt hij onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca mee dat de betrokken werknemer vanaf een bepaalde datum van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geniet. Het Fonds zal op zijn beurt de werkgever de nodige formulieren opsturen die moeten ingevuld worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169232
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
31/12/2024
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
29/09/2022
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
14/01/2022

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169238
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2022
Keywords
-
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/01/2022 30/06/2023 2101 SWT 62 jaar
01/01/2019 31/12/2021 2101 SWT 62 jaar
01/01/2017 31/12/2018 2101 2107 SWT 62 jaar