2105 SWT 58 jaar - Minder valide of ernstige lichamelijke problemen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 24/01/2022
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 58 jaar

Mindervalide werknemer of met ernstige lichamelijke problemen

1. Principes

Het betreft werknemers die de leeftijd van 58 jaar bereiken, 35 loopbaanjaren kunnen bewijzen en erkend zijn als mindervalide werknemer of als werknemer met ernstige lichamelijke problemen.

Dit type SWT moet enkel op nationaal vlak voorzien zijn (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad). Hoewel dit niet nodig is, werd in deze sector toch een cao afgesloten.

2. PC 302

Vanaf 1 januari 2020 is de bijzondere werkgeversbijdrage SWT ten laste van het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, waarvan de statuten werden vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017.

Opmerking van het Fonds:

Van zodra de werkgever de betrokken werknemer de wettelijke opzegging heeft betekend of de passende verbrekingsvergoeding heeft uitbetaald, deelt hij onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca mee dat de betrokken werknemer vanaf een bepaalde datum van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geniet.
Het Fonds zal op zijn beurt de werkgever de nodige formulieren opsturen die moeten ingevuld worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169235
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 58 jaar - 35 jaar beroepsverleden - mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/07/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
04/01/2023
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
14/01/2022

Datum CAO
30/11/2021
Registratienr
169238
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/12/2021
Registratiedatum
06/01/2022
Onderwerp
Tenlasteneming van de bijzondere werkgeversbijdrage in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
BS Bericht van neerlegging
08/02/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/06/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
08/11/2022
Keywords
-
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2105 SWT 58 jaar - Minder valide of ernstige lichamelijke problemen
01/01/2020 30/06/2023 2105 SWT 58 jaar - Minder valide of ernstige lichamelijke problemen
01/01/2019 31/12/2020 2105 SWT 58 jaar - Minder valide of ernstige lichamelijke problemen