200 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht voor 2021

16/12/2021

In onze sectorale documentatie Hfdst. 0403 vindt u de bepalingen betreffende het gemiddeld minimummaandinkomen.

Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw werknemer moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt, dient u, t.g.v. de betaling van een eindejaarspremie, te regulariseren. U dient dus na te gaan of de som van de 12 maandwedden die uw werknemer genoot tijdens het jaar, verhoogd met de eindejaarspremie, het dubbel vakantiegeld en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden voor het jaar 2021.

 

Bij aanwerving

Na zes maanden dienst

Na twaalf maanden dienst

18 jaar

19 jaar

20 jaar

EUR EUR EUR
Januari 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Februari 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Maart 1.697,74 1.742,79 1.762,81
April 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Mei 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Juni 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Juli 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Augustus 1.697,74 1.742,79 1.762,81
September 1.697,74 1.742,79 1.762,81
Oktober 1.697,74 1.742,79 1.762,81
November 1.697,74 1.742,79 1.762,81
December 1.697,74 1.742,79 1.762,81
TOTAAL 20.372,88 EUR 20.913,48 EUR 21.153,72 EUR
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk van de sectorale documentatie.

Terug