Independent Sim: de nieuwe simulatietool voor zelfstandige bedrijfsleider

Group S heeft een nieuwe simulatietool speciaal voor bedrijfsleiders ontwikkeld: Independent Sim. Met deze handige online tool kan u een automatische en gedetailleerde berekening maken van de bezoldiging van zelfstandige bedrijfsleiders.


Dankzij de applicatie kan u het bedrag berekenen van de sociale bijdragen voor zelfstandigen dat overeenkomt met de bezoldiging en het bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat moet worden ingehouden. U kan ook een bruto-netto simulatie doen (en omgekeerd) en de meest voorkomende voordelen in natura opnemen in de berekening, zoals een telefoonabonnement of een bedrijfswagen. De tool maakt het ook mogelijk aan te geven of de sociale bijdragen door de zelfstandige zelf of door de onderneming worden betaald, wat een voordeel in natura voor de zelfstandige vormt.

Intuïtieve tool om een volledige en gedetailleerde berekening te maken

De tool stelt een berekening voor waarbij het mogelijk is om een gedetailleerd document te downloaden. Die berekening wordt uitgevoerd op basis van ingegeven data en de huidige wetgeving, en ook op basis van administratieve bepalingen en beslissingen.

Ontdek hier Independent Sim.