Zondagsarbeid : de gemeente Hechtel-Eksel wordt erkend als toeristisch centrum

Van 

De gemeente Hechtel-Eksel wordt erkend als toeristisch centrum voor zondagsarbeid.


Welke gedeelte van de gemeente wordt erkend als toeristisch centrum ?

Het volledige grondgebied van de gemeente Hechtel-Eksel wordt erkend als toeristisch centrum.

Wat zijn de gevolgen voor de zondagsarbeid ?

Deze erkenning laat de kleinhandelszaken en de kapperssalons van Couvin toe om hun personeel 39 zondagen per jaar te laten werken. Deze grens van 39 zondagen per jaar geldt voor elke werknemer afzonderlijk.

De kleinhandelszaken en de kapperssalons van Couvin mogen voortaan dus gans het jaar open zijn op zondag waarbij hun personeel volgens een beurtrol wordt tewerkgesteld binnen de grens van 39 zondagen per jaar per werknemer.

Opgelet ! De kleinhandelszaken en de kapperssalons moeten nochtans altijd rekening houden met de regels en de beperkingen in verband met de coronavirus.

De prestaties op zondag geven recht op onbetaalde inhaalrust die in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen, moet toegekend worden. Deze inhaalrust moet niet noodzakelijk samenvallen met een gewone arbeidsdag voor de werknemer maar mag niet samenvallen met een feestdag. De rusttijd wordt als volgt vastgesteld:

  • een volle dag indien de zondagsarbeid langer dan 4 uur heeft geduurd;
  • tenminste een halve dag indien de zondagsarbeid niet langer dan 4 uur heeft geduurd. In dit geval moet de inhaalrust worden verleend voor of na 13 uur en op die dag mag niet meer dan 5 uur arbeid worden verricht.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 24 maart 202

Wettelijke bron : Ministerieel besluit van 9 maart 2023 tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (BS van 14 maart 2023)